رمز پویا


رمز یک‌بار مصرف

رمز پویا یا یک‌بار مصرف (OTP: One Time Password) یکـی از سـازوکارهـای امنیتی اسـت که هنگـام استفـاده از برنامک(اپلیکیشن)های بانکی و به منظور کاهش جرائم و سوءاستفاده های مرتبط با رمـزهای ایستا طراحی شده است. بدین‌نحو که برای برخی از فعالیت‌های بانکی به جای استفاده از رمـز ایستا، رمزموقت و یکبار مصرف بـه صورت پیـامک و یـا از طـریق برنامک(اپلیکیشن) در اختیـار شما قـرار میگیرد کـه ۱۲۰ ثانیه فرصت دارید از این رمز استفاده کرده و عملیات بانکی خود را انجام دهید.


انواع رمزهای پویای بانک خاورمیانه

در حال حاضر بانک خاورمیانه ۳ نوع رمز پویا ارائه می‌دهد:
۱) رمزپویا مخصوص رمز دوم کارت (خریدهای اینترنتی، پرداخت قبض خدمات شهری و انتقال وجه به سایر کارت‌ها)
۲) رمزپویا مخصوص تراکنش اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک
۳) رمزپویا مخصوص ورود به اینترنت‌بانک
* لازم به ذکر است رمز پویـای مخصوص تراکنش و رمز پویای دوم کارت را می توان با نصب یک برنامک(اپلیکیشن) دریافت کرد.

نحوه فعالسازی برنامک(اپلیکیشن) رمز پویا MEB OTP

۱) ورود به وب‌سایت بانک خاورمیانه به آدرس https://www.middleeastbank.ir
۲) دانلـود و نصـب برنامک(اپلیکیشن) MEB OTP مطـابق با سیستم‌عامل تلفن‌همـراه از طریـق منـوی بانکداری الکتـرونیک، زیر منـوی رمزپویا
۳) دریافت رمـز ورود به برنامک(اپلیکیشن) از طریق شعب و یا اینترنت‌بانک
۴) دریافت پیامک حاوی کد فعالسازی
۵) انتخاب رمز دلخواه

الف) رمز پویا مخصوص رمز دوم کارت

این رمـز برای انجـام تمـام تـراکنش‌های بـدون حضـور کـارت مانـند پـرداخت قبـض خدمات شهـری، خریـدهای اینترنتـی، انتـقـال وجــه کـارت بــه کـارت از طـریق مـوبایـل بـانک یـا اینترنت‌بانک استفاده می‌شود.
استفاده از رمز پویای کارت برای مبالغ بالاتر از ۱،000،000 ریال الزامی است.
با مراجعه به منوی تنظیمات در اینترنت بانک خود و یا یکی از شعب بانک خاورمیانه نسبت به فعال‌سازی برنامک(اپلیکیشن) رمز پویا اقدام نمایید.

رمز پویا مخصوص رمز دوم کارت به دو صورت قابل دریافت می‌باشد:
۱) بـرای استفاده از نرم‌افزار MEB OTP به منظـور دریافت رمز دوم پـویای کـارت، دستـرسی بـه اینترنت الـزامی است و پس از فعال‌سازی این نرم‌افزار در تمام کشورها قابل استفاده است.
۲) برای دریافت رمز پویا از طریق پیامک، شماره تلفن همراهی که مایل هستید رمز به آن ارسال شود از طریق شعبه، اینترنت بانک و یا خودپردازهای بانک خاورمیانه معرفی نمایید.
* به دلیل محـدودیـت‌های ارسال پیامک، استفـاده از این روش تنها هنگام حضور در کشور ایران امکا‌ن‌پذیر است.

نحوه دریافت رمز پویا مخصوص رمز دوم کارت
۱) ورود به برنامک (اپلیکیشن) MEB OTP
۲) انتخاب گزینه رمز دوم کارت
۳) فعالسازی کارت مورد نظر
۴) انتخاب کارت فعال مورد نظر
۵) دریافت رمز پویا مخصوص رمز دوم کارت
۶) وارد کردن رمز در درگاه مورد نظر

ب) رمزپویا مخصوص تراکنش اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک

این رمـز پویا برای انجـام تـراکنش با مبـالغ بیش از حد پـیـش فـرض در اینتـرنت بـانـک (بـرای اشخاص حقیقـی ۲۰۰ میلیون ریـال و برای اشخاص حقوقی ۵۰۰ میلیون ریال) الزامی است.
استفاده از رمز پویا برای تمامی مبالغ به درخواست شما در شعب بانک امکان پذیر است.

این رمز به ۲ صورت قابل دریافت است
۱) استفـاده از نرم‌افزارMEB OTP به منظـور دریـافت رمـز دوم پـویای تـراکنش اینترنت بانک، با دسترسی به اینترنت در تمام کشورها قابل استفاده می‌باشد.
۲) دریافت رمز پویـای تراکنش اینترنت بانک از طـریق پیـامک (بـه دلیل محـدودیت‌های ارسال پیـامک، تنها هنگام حضور در کشور ایران امکان‌پذیر است.)
* به منظور فعال‌سازی و انتخاب نحوه دریافت رمز پویا (پیامک) یا برنامک (اپلیکیشن) به یکی از شعب بانک مراجعه نمایید.

رمز پویا مخصوص تراکنش اینترنت‌بانک به دو صورت قابل دریافت می‌باشد:
۱) ورود به نرم‌افزارMEB OTP
۲) انتخاب گزینه رمز تراکنش اینترنت‌بانک
۳) کلیـک بـر روی گـزینـه فعال‌سـازی رمـز پـویــای تــراکنـش اینترنت‌بانک در اولین ورود
۴) وارد نمـودن عـدد اعلام شـده در اینترنت‌بانک و دریـافت رمـز
۵) استفاده از رمز ساخته شده در اینترنت‌بانک برای انجام تراکنش


ج‌) رمز پویا مخصوص ورود به اینترنت‌بانک


این رمز یکی از سازوکارهای امنیتـی دو مرحله‌ای هنگام ورود به اینترنت‌بانک بوده و به دو صورت ذیل قابل دریافت می‌باشد:
۱) استفاده از نرم افزار MEB OTP به منظور دریافت رمز دوم پویای مخصوص ورود به اینترنت بانک، با دسترسی به اینترنت در تمام کشورها قابل استفاده می‌باشد.
۲) دریافت رمز پویای مخصوص ورود به اینترنت بانک از طریق پیامک که به دلیل محدودیت‌های ارسال پیامک، استفاده از این روش تنها هنگام حضور در کشور ایران امکان‌پذیر است.


نحوه فعالسازی
۱) رمز پویای ورود به اینترنت‌بانک با درخواست شما با مراجعه بـه یکـی از شعب بـانک خاورمیـانه و تکمیـل فرم درخواست فعال می‌گردد.
۲) هنگام ورود به اینتـرنت‌بـانک پس از وارد کردن نام کـاربـری و رمز ورود، رمز پویا به صورت خودکار توسط بانک خاورمیانه بـه شماره تلفن‌همراه شما ارسال می‌گردد و یا با استفاده از برنامک امکان دریافت رمز پویا وجود دارد.

* بـرای نصب نـرم‌افزارهای رمز پویا آدرس https://middleeastbank.ir/page/otp را مستقیما در مـرورگر خود وارد کنید.
* برای فعالسازی و نصب برنامک(اپلیکیشن) MEB OTP بر روی گوشی تلفن همراه، حضور در کشور ایران و دسترسی به اینترنت الزامی است.


بروشور رمز پویا