تسهیلات سندیکایی


Syndicated Loans

بانک خاورمیانه در پاسخ به تقاضای تسهیلات با مبالغ بالاتر از حدود مقرر توسط بانک مرکزی، جهت اجرای طرح های توسعه ای و ایجادی، آماده‌ی عقد قرارداد سندیکایی با سایر بانک‌ها و مشارکت در تأمین مالی واحدهای تولیدی و صنعتگران می‌باشد.

تسهیلات سندیکایی روشی برای تأمین مالی با مشارکت چند مؤسسه اعتباری است که از طریق آن اعطای تسهیلات در قالب عقودی ازجمله مشارکت مدنی، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و سلف و یا ایجاد تعهدات از روش هایی مانند گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانت‌نامه، در چارچوب قرارداد و شرایط مورد توافق با متقاضی انجام می‌شود.

این تسهیلات عمدتاً در مواردی اعطا می‌گردد که درخواست اعتباری فراتر از سقف تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ باشد و یا رعایت سیاست‌های اعتباری و کاهش ریسک ناشی از اعطای تسهیلات و تعهدات مورد نظر باشد. در این روش، چند بانک با همکاری یکدیگر و با رهبریت یکی از بانک‌ها در قالب قرارداد سندیکایی به اعطای تسهیلات می‌پردازند که هم مشکل کمبود نقدینگی با توجه به سقف تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها را مرتفع می نماید و هم باعث تقسیم ریسک پروژه‌های بزرگ بین بانک‌ها می‌گردد. در مرحله مقدماتی، پس از مراجعه متقاضی به بانک، در مورد منابع مالی مورد نیاز و امکانات وی برای بازپرداخت تسهیلات و نرخ سود آن مذاکراتی انجام می‌شود، در صورت موافقت بانک مذکور با مشارکت در تأمین مالی متقاضی، آن بانک به عنوان "بانک پیشگام" ، مجموعه‌ای از اطلاعات در مورد وضعیت اعتباری مشتری (وضعیت حقوقی و مالی متقاضی، تجزیه و تحلیل گردش وجوه متقاضی، بررسی وضعیت ریسک اعتباری متقاضی)، موارد مصرف تسهیلات، شرایط تسهیلات (نرخ سود، سررسید، نوع تضمین‌ها، شرایط برداشت و شیوه‌های بازپرداخت و هزینه‌های مرتبط)، امکان سنجی طرح پیشنهادی و ... را به همراه دعوت نامه ای برای مؤسسات اعتباری که احتمال مشارکت آن ها در اعطای تسهیلات وجود دارد، ارسال می نماید. در ادامه طی جلسات و مذاکراتی فیمابین بانک پیشگام و سایر بانک‌ها که مایل به مشارکت در تأمین مالی هستند، سهم مشارکت هر بانک در سندیکا مشخص می گردد.

همچنین اعضای سندیکا از بین خود، بانکی را به عنوان "بانک عامل" انتخاب می‌کنند و درنهایت قرارداد اعطای تسهیلات سندیکایی میان بانک‌های مشارکت کننده، امضاء می‌گردد. پس از آن بانک عامل، امور اجرایی تسهیلات (ایجاد حساب مربوط برای مدیریت وجوه تسهیلات، اطلاع‌رسانی به اعضای سندیکا در خصوص برنامه زمان بندی پرداخت سهم هر یک از کل تسهیلات تعهد شده، انجام تشریفات رسمی و قانونی مربوط به تضمین ها و وثایق و مدیریت آنها، پرداخت تسهیلات، دریافت اصل و سود از تسهیلات گیرنده و توزیع آن بین اعضا و نیز دریافت کارمزد، نظارت بر نحوه اجرای قرارداد توسط متقاضی، مدیریت و پایش و نظارت بر نحوه استفاده از تسهیلات و ارائه گزارش‌های ادواری به اعضا و ....) را در چارچوب قرارداد تسهیلات سندیکایی انجام می‌دهد.