استراتژی بانک


استراتژی بانک

سند استراتژی 5 ساله بانک خاورمیانه یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی بانک محسوب می‌شود. در این سند هیات‌مدیره بانک، مقصد بانک خاورمیانه، راه رسیدن به این مقصد، راهنما و چراغ راه طی مسیر و ارزش‌های سازمان را برای سیر در این راه طراحی و پیش‌بینی کرده‌اند.

چشم‌انداز

همواره مورد اعتماد‌ترین بانک ایران باقی خواهیم ماند.

مأموریت

بانک خاورمیانه ماموریت خویش را در خلق ارزش برای تمام ذینفعان، شامل سهامداران، مشتریان و جامعه، به گونه‌ای تفکیک ناپذیر از نظام حاکمیت شرکتی، زیست‌محیطی و اجتماعی، از طریق توانمندسازی همکارانی متبحر، مطلع و مسوولیت‌پذیر با به کارگیری فن‌آوری‌های نوین در ساختاری شفاف، پاسخگو و قانون‌مند؛ می‌داند.

ارزش‌ها

ما در بانک خاورمیانه در راه رسیدن به هدف و چشم انداز خود و عمل به ماموریت‌های خویش 7 ارزش بنیادی شایسته‌سالاری، پاسخگویی و شفافیت، عمل‌گرایی، امانت‌داری، قابلیت اتکا، نوآوری و پایداری و مسوولیت‌پذیری اجتماعی و زیست‌محیطی را برای خود تعریف کرده‌ایم.

شایسته‌سالاری
 • حصول اطمینان از به کارگیری بهترین سرمایه‌های انسانی در سطوح مورد انتظار و با توجه به نیازمندی‌های هر سطح، پرورش این سرمایه‌ها و آماده‌سازی آن‌ها برای عهده‌داری مسوولیت‌های آینده در مسیر شغلی طراحی شده
 • پایش مستمر شایستگی سرمایه انسانی با در نظر داشتن الگوهای سرآمد عملکردی و مصالحه ناپذیری در برابر میانمایگی در هر سطحی
پاسخگویی و شفافیت
 • رعایت اصل شفافیت در تمام فرآیندهای بانک و ارائه کلیه اطلاعات مورد نیاز مراجع نظارتی و قانونی در چارچوب قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بانک
 • پاسخگو شمردن تمام کارکنان بانک در هر سطحی به ارکان نظارتی داخل بانک و خارج از آن در چارچوب قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بانک

عمل‌گرایی
 • اولویت بخشی به نتیجه محوری از طریق تعریف شفاف و پایش مستمر اهداف
 • خلاقیت در ارائه راهکارهای عملی به منظور پاسخ‌دهی به نیازهای ذینفعان در چارچوب تطبیق با قوانین و مقررات
امانت‌داری
 • سرلوحه قرار دادن مسوولیت بانک در قبال سهامداران، مشتریان، جامعه و محیط‌زیست و رعایت صرفه و صلاح ذینفعان در تصمیمات و عملیات
 • بهبود مستمر کارکنان به منظور احاطه بر محیط کسب‌وکار و حفظ کاردانی حرفه‌ای جهت حصول اطمینان از تشخیص بهترین نحوه عمل برای تسری امانت‌داری حرفه‌ای در تعامل با ذینفعان
 • بهبود مستمر فرآیندها به منظور تضمین انعکاس الزامات تجاری و قانونی روز در آن‌ها جهت طراحی و حفظ ساختاری که در آن عمل صحیح از سوی بانک و کارکنان آن در چارچوب تطبیق قوانین و مقررات و با توجه به صرفه و صلاح ذینفعان در هر شرایطی ممکن، تضمین شده و قابل پایش باشد
 • پایش پیوسته سلامت عملکرد کلیه همکاران در هر سطحی و همچنین فرآیندهای طراحی شده و تحمل صفر در خصوص هرگونه خدشه‌ای بر سلامت عملکرد
 • آگاهی از فضای تطبیق، پایبندی به قوانین و مقررات و سرلوحه قرار دادن تعهد به و پیروی از آن‌ها در همه شرایط و بدون مصالحه گری
 • همکاری کامل و شفاف با نهاد‌های ناظر
قابلیت اتکا
 • رابطه تنگاتنگ و مستمر با مشتریان جهت درک کسب‌وکارشان و همراهی با ایشان در شرایط مختلف
 • مسوولیت‌پذیری و پرورش توانایی قضاوت و تصمیم‌گیری صحیح برای توانمندسازی ذینفعان
 • شکل‌دهی به خدمات بر مبنای نیاز مشتریان و پیش‌بینی نیازهای آینده
نوآوری
 • بهبود مستمر فرآیندها و نوآوری سازمانی
 • تسلط به تغییرات فن‌آوری و تعهد به استفاده مقتضی از این تغییرات برای تسهیل فرآیندها و ارائه خدمات نوین به مشتریان
 • آینده‌نگری جهت پیش‌بینی نیازهای ذینفعان در بستر تغییرات فن‌آوری
پایداری و مسوولیت‌پذیری اجتماعی و زیست‌محیطی
 • هم‌راستایی تصمیمات با اصل توسعه پایدار کشور
 • آگاهی به تأثیرات تصمیمات و هدف‌گذاری صحیح با توجه به جوانب اجتماعی و زیست‌محیطی
 • تسری معیارهای توسعه پایدار به ذینفعان به منظور ایفای نقش مؤثر در توسعه پایدار با رویکرد بومی
 • شفافیت در ساختارها، تصمیمات، عملکرد و پایش عملکرد

حوزه‌های تمرکز استراتژیک

موارد زیر، حوزه‌های تمرکز استراتژیک بانک خاورمیانه در 5 سال آینده را تشکیل می‌دهند:

 • رشد درون‌زا از طریق افزایش سودآوری عملیات، بهینه‌سازی ساختار هزینه‌ها و گسترش عملیات بانکی از طریق طراحی محصولات جدید، گسترش کانال‌های ارائه خدمت و دستیابی به منابع جدید در چارچوب تعیین شده جهت حصول اطمینان از تطبیق با قوانین و مقررات و مدیریت مؤثر ریسک
 • بهبود محصولات کنونی و تثبیت جایگاه بانک در محیط رقابتی این محصولات، به خصوص در حوزه‌های بانکداری شرکتی، مشتریان چندملیتی و امور بین‌الملل
 • تجدید معماری سازمان به منظور تقویت حاکمیت شرکتی، مستند محوری، شفافیت فرآیندها و نهادسازی که منجر به مقیاس‌پذیری، افزایش بهره‌وری، رقابت‌پذیری و نیل به الگوهای سرآمد عملکردی به منظور همپایی با پیشرفت‌های بین‌المللی و سهولت پیوستن به بازار جهانی می‌گردد
 • پایش و به کارگیری فن‌آوری‌های نوین در راستای چشم انداز و مأموریت بانک و همچنین انجام گذار دیجیتال جهت حصول اطمینان از مدیریت یکپارچه داده و اطلاعات به منظور آمادگی برای استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی، مدیریت یکپارچه ریسک، کمّی سازی موقعیت‌ها، کمک به تصمیم‌گیری جامع‌نگر، شفاف و مسوولانه
 • ایجاد نظام حاکمیت اجتماعی و زیست‌محیطی جهت در نظر داشتن مسوولیت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی در تصمیمات عملیاتی، اعتباری و مرتبط با بازار و مدیریت و پایش وضعیت اثرگذاری و عملکرد بانک در این حوزه
 • انتخاب، جذب، نگه داشت و آموزش سرمایه انسانی با رویکرد جانشین پروری با توجه به اصل عدم اتکا به افراد و توسعه فردی و حرفه‌ای همکاران به منظور ایجاد گزینه‌های مناسب برای پذیرش مسوولیت‌های راهبردی

اصول استراتژیک

ارکان اساسی چارچوب استراتژی بانک خاورمیانه در نمودار زیر به تصویر کشیده شده است: