سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ریالی


سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت (ریالی)

سپرده سرمایه گذاری

سپرده سرمایه‌گذاری سپرده‌ایست که صاحب حساب با افتتاح آن وجوه خود را به منظور سرمایه‌گذاری به آن حساب واریز می‌کند و به بانک وکالت می‌دهد در هر جایی که تشخیص دهد این وجوه را سرمایه‌گذاری کرده (پرداخت تسهیلات) و سود حاصل از سرمایه‌گذاری را پس از کسر حق‌الوکاله به وی پرداخت نماید.

برای محاسبه سود سپرده اینجا کلیک کنید.

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت (ریالی)

سپرده‌ای است که مشتری در بانک افتتاح می‌کند و به مانده حساب سود تعلق می‌گیرد و به وی دفترچه‌ و کارت نقدی اعطا می‌شود که دریافت و پرداخت می‌تواند به وسیله آن صورت گیرد.
نرخ سود سپرده‌ها در حال حاضر ۸ درصد می‌باشد.

مقررات مربوط به افتتاح حساب کوتاه‌مدت

 • مبلغ اولیه برای افتتاح حساب و تعلق سود 500.000 ریال می‌باشد.
 • سود اين سپرده‌ها بر مبنای کمترين مانده در هر ماه محاسبه و در مقاطع ماهانه به‌حساب مزبور واريز مي‌گردد.
 • پدر، مادر یا قیم قانونی شخص صغیر می‌تواند به نام او حساب سپرده سرمایه‌گذاری افتتاح نماید. در صورتی که مادر به نام فرزند صغیر خود افتتاح حساب نماید (اگر قیم قانونی او نباشد) حق برداشت از آن حساب را ندارد. تا زمان بلوغ فرزند (18 سالگی) که حق برداشت از حساب فقط در اختیار فرزند خواهد بود.
 • اگر حساب به‌صورت مشترک افتتاح شود در صورت تقاضای بستن حساب به هر دلیل، موجودی حساب به نسبت سهمی که در زمان افتتاح توسط صاحبان حساب مشخص شده به هر یک از آنها تعلق می‌گیرد.
 • اگر حساب مشترک بین دو نفر باشد در صورت فوت، ورشکستگی، یا دلیل مشابه دیگری، حساب از حالت اشتراک خارج می‌شود و مانده حساب به نسبت سهم به طرفین تعلق می‌گیرد.
 • اگر حساب مشترک مربوط به بیش از دو نفر باشد در صورت وقوع حالت فوق، یعنی فوت، ورشکستگی، خروج یک چند شریک در صورتی که از صاحبان حساب حداقل دو نفر مانده باشند با موافقت شرکاء موجود، حساب به‌صورت مشترک باقی می‌ماند.

شرایط لازم برای افتتاح حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری

 • داشتن حداقل ۱۸ سال تمام برای افرادی که برای افتتاح حساب اقدام می‌کنند.
 • در صورت صغیر بودن شخص، فقط پدر یا جد پدری یا قیم قانونی او می‌تواند برای او حساب سرمایه‌گذاری افتتاح نماید.
 • در صورتی که پدر یا جد پدری یا قیم قانونی برای فرزند صغیر خود حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت ویژه افتتاح نماید، حق برداشت از حساب تا قبل از ۱۸ سالگی فرزند، بر عهده پدر یا قیم قانونی و بعد از ۱۸ سالگی فقط صاحب‌حساب حق برداشت از حساب را خواهد داشت.

مدارک لازم برای افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری

 • کارت ملی جدید یا رسید آن و شناسنامه عکس‌دار برای افراد بالغ
 • ارایه مدارک مربوط به پدر، مادر یا قیم قانونی شخص صغیر
 • تکمیل فرم‌های مربوطه در بانک
 • اساسنامه، روزنامه رسمی ثبت و آخرین تغییرات هیات مدیره (برای شرکت‌ها)
 • کارت ملی و شناسنامه هیئت مدیره ومدیرانی که دارای حق امضاء هستند (برای شرکت‌ها)