تامین مالی کوتاه مدت


تامین مالی کوتاه مدت

تامین مالی خرید مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات واحدهای تولیدی و صنعتی

بانک خاورمیانه، رفع نیاز سرمایه‌ای واحدهای تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی) و خدماتی از لحاظ وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات را از طریق تامین وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات برای طرح‌های تولیدی، کشاورزی، صنعتی، معدنی و خدمات انجام می‌‌دهد.

تسهیلات از محل وجوه اداره شده

تسهیلات از محل وجوهی که از سوی صاحبان وجه نزد بانک خاورمیانه به ودیعه سپرده می‌شود به منظور مصارف معین که توسط صاحبان وجه اعلام می‌گردد، توسط بانک اعطا می‌گردد.

تامین مالی فروش و حساب های دریافتنی

تامین مالی فروش و حساب‌های دریافتنی تسهیلاتی است که بانک خاورمیانه در اختیار فروشندگان مواد اولیه، کالاها و خدمات در قبال تاییدیه فاکتورهای ارسالی از طرف خریداران قرار می‌دهد. در این روش تامین مالی، فروشندگان فاکتورهای فروش کالاهای خود به فروشگاه‏‌ها و خریداران دارای رتبه اعتباری تایید شده نزد بانک را موضوع دریافت اعتبار از بانک خاورمیانه قرار می‏‌دهند. بانک بهای تمام شده کالاها و خدمات موضوع فاکتور را در ازای اسناد وصولی مربوطه با توجه به سررسیدهای تعیین شده برای هر پرداخت به فروشنده می‌‏پردازد.

تامین مالی سرمایه در گردش

بانک خاورمیانه با ارائه تسهیلات کوتاه مدت و حداکثر یکساله زمینه مناسبی را جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی از جمله بازرگانی، خدماتی و تولیدی، با توجه به چرخه نقدینگی فراهم آورده است.

تامین مالی زنجیره تامین

بانک خاورمیانه با ترکیب روش‌های تامین مالی تجاری و به کمک زیرساخت‌های فنی و شبکه های الکترونیکی اعضای یک زنجیره تامین را با هم متحد کرده و بر اساس وقایع مختلفی که در زنجیره تامین رخ می دهد، مناسب‌ترین محصول تامین مالی را در اختیار یک یا مجموعه‌ای از اعضای زنجیره قرار می‌دهد. تامین مالی زنجیره تامین مجموعه راهکارهایی است برای:

  • افزایش نقدینگی و سرمایه در گردش در داخل زنجیره تامین
  • مدیریت متقابل حساب‌های دریافتنی و پرداختنی اعضای زنجیره

مدیر ارتباط با مشتری که مسوول اعضای زنجیره تامین است با توجه به تحلیل‌هایی که از وضعیت فعالیت هر یک از اعضا و روابط متقابل انجام می‌دهد، مناسب‌ترین ترکیب محصولات و خدمات موجود را به اعضای زنجیره پیشنهاد می‌دهد.

تامین مالی ریال برای واردات

تامین مالی برای واردات، تسهیلاتی است که بانک خاورمیانه در اختیار واحدهای اقتصادی از جمله واحدهای تولیدی و بازرگانی که در زنجیره تامین خود نیازمند واردات هستند قرار می‌دهد. در این روش تامین مالی، بانک با ارائه تسهیلات ریالی کوتاه مدت اقدام به تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز شرکت‌ها می‌نماید.

انواع تسهیلات اعطایی

  • اعطای تسهیلات برای انجام امور بازرگانی
  • اعطای تسهیلات برای گسترش فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی
  • اعطای تسهیلات برای خرید ماشین آلات، تاسیسات و تجهیزات و وسایل کار برای واحدهای تولیدی و خدماتی
  • اعطای تسهیلات برای خرید مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار مورد نیاز واحدهای تولیدی
  • تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی از طریق پیش خرید محصولات تولیدی آنان
  • خرید و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول مورد نیاز واحدهای تولیدی و خدماتی
  • اعطای تسهیلات ویژه برای تامین محل و دفتر کار
  • قبول وجوه اداره شده اشخاص حقیقی و حقوقی برای اعطای تسهیلات طبق نظر و دستور واگذارنده وجوه