اخبار و اطلاعیه‌ها


تاریخ

عناوین اخبار

۱۴۰۱/۰۴/۳۰ صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی سالانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ زمان‌بندی پرداخت سود سهام عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ فرم اطلاعات سهامدار برای پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ تاریخ و نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده بانک خاورمیانه به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا. برای برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه ۱۴۰۱‍ بانک خاورمیانه
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی سالانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ تاریخ و نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده بانک خاورمیانه به تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده بانک خاورمیانه به تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا. برای برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه ۱۴۰۰ بانک خاورمیانه
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ افزایش سرمایه بانک خاورمیانه به مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال ثبت شد
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی سالانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ تاریخ و نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده بانک خاورمیانه
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده بانک خاورمیانه
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا. برای برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه ۱۳۹۹ بانک خاورمیانه
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا. برای برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه ۱۳۹۸ بانک خاورمیانه
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ افزایش سرمایه ۴۳ درصدی بانک خاورمیانه
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ سهامداران عملکرد سال ۱۳۹۶ بانک خاورمیانه را تصویب کردند
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا. برای برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه ۱۳۹۷ بانک خاورمیانه
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ مجمع عمومی عادی سالانه بانک خاورمیانه برگزار می‌شود
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ثبت افزایش سرمایه بانک خاورمیانه
۱۳۹۶/۰۸/۱۰ افزایش سرمایه بانک خاورمیانه تصویب شد
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا. برای برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه ۱۳۹۶ بانک خاورمیانه
۱۳۹۶/۰۴/۲۷ اطلاعیه افزایش سرمایه بانک خاورمیانه
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ مجمع عمومی عادی سالانه بانک خاورمیانه برگزار می‌شود
1395/10/15 آگهی دعوت به عضویت در هیات مدیره بانک خاورمیانه
1395/06/13 شرایط حق تقدم افزایش سرمایه بانک خاورمیانه اعلام شد
1395/05/17 بانک خاورمیانه افزایش سرمایه می دهد
1395/04/23 مجمع عمومی عادی بانک خاورمیانه برگزار می‌شود
1395/04/20 مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا. برای برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه ۱۳۹۵ بانک خاورمیانه
1395/04/12 فرم اطلاعات سهامدار برای پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به 1394/12/29
1395/04/12 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به 1394/12/29
1394/12/08 اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم بانک خاورمیانه برای سال مالی منتهی به 95/12/30 (حسابرسی نشده)
1394/09/15 ترکیب جدید هیات مدیره بانک خاورمیانه تعیین شد
1394/09/03 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده (1394/09/03)
1394/04/13 تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به 1393/12/29
1394/04/10 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1393/12/29
1393/05/15 آگهی تغییر نشانی بانک خاورمیانه
1393/04/10 تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به 1392/12/29
1393/04/10 تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به 1392/12/29
1393/04/10 خلاصه تصمیمات مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به 1392/12/29
1393/03/26 فرم اطلاعات سهامدار برای پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به 1392/12/29
1393/03/26 صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی دوره ۱۲ ماهه منتهی به 1392/12/29
1393/03/26 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به 1392/12/29
1393/03/25 گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به 1392/12/29
1392/10/09 مشخصات اعضای کمیته حسابرسی
1392/09/23 شفاف سازی
1392/04/08 صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی سالانه دوره ۵ ماهه منتهی به 1391/12/30
1392/04/01 خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه دوره ۵ ماهه منتهی به 1391/12/30
1392/03/21 زمانبندی پرداخت سود دوره ۵ ماهه منتهی به 1391/12/30
1392/03/20 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۵ ماهه منتهی به 1391/12/30
1391/09/19 توزیع گواهینامه های نقل و انتقال و سپرده سهام بانک خاورمیانه
1391/08/27 صورت‌جلسه مجمع عمومی موسسین بانک خاورمیانه
1391/08/27 آگهی تاسیس بانک خاورمیانه
1391/08/11 مجوز تاسیس بانک خاورمیانه