مدیران اجرایی

 

دکتر پرویز عقیلی کرمانی
مدیرعامل
تلفن :     42178800
دورنگار :    88712548
ایمیل :     info@middleeastbank.ir


جواد جوادی
قائم مقام مدیرعامل
تلفن :     42178821
دورنگار :    88712548
ایمیل :     
info@middleeastbank.ir


محمدتقی جمالیان
مشاور مدیرعامل
تلفن :     42178821
دورنگار :    88712548
ایمیل :     info@middleeastbank.ir


دارا بوشهری
معاون اعتبارات
تلفن :     42178201
دورنگار :    88701095

ایمیل :     d.boushehri@middleeastbank.ir


مجید صفریان
معاون شعب و پشتیبانی
تلفن :     42178501
فکس :    88712155
ایمیل :     m.safarian@middleeastbank.ir


علیرضا عدالت
معاون بین‌الملل
تلفن :     42178301
دورنگار :    88710209
ایمیل :  a.edalat@middleeastbank.ir


دکتر مهدی نجاتی
معاون توسعه سیستم‌ها وتکنولوژی
تلفن :     42178601
دورنگار :    88712553
ایمیل :     m.nedjati@middleeastbank.ir


مجید نورمحمدی
معاون مالی
تلفن :     42178401
دورنگار :    88728276
ایمیل :     m.nourmohammadi@middleeastbank.ir


وحید آزمون
مدیر خدمات الکترونیک و توسعه محصولات بانکی
تلفن :     42178601
دورنگار :    88712553
ایمیل :     v.azmoon@middleeastbank.ir


آزاده احمدی کوشا
مدیر امور مالی
تلفن :     42178401
دورنگار :    
88728276
ایمیل :    a.ahmadi@middleeastbank.ir


فرشید اسلامبولچی
مدیر تحقیقات اقتصادی
تلفن :     42178701
دورنگار :    88724541
ایمیل :     f.eslambolchi@middleeastbank.ir


هدیه تبریزی
مدیر اعتبارات ۲
تلفن :     42178201
دورنگار :    88550847
ایمیل :     h.tabrizi@middleeastbank.ir


نیما توکلی لاهیجانی
مدیر بانکداری سرمایه‌گذاری
تلفن :    
42178701
دورنگار :    88724541
ایمیل :     n.tavakkoli@middleeastbank.ir

امیر جعفری
مدیر امنیت اطلاعات
تلفن :     42178601
دورنگار :    88712553
ایمیل :     am.jafari@middleeastbank.ir


غلامرضا حسنعلی زاده
مدیر امور حقوقی
تلفن :     88703236
دورنگار :    88701095
ایمیل :     gh.hasanalizade@middleeastbank.ir


دکتر شکوه حسین آبادی
مشاور مدیرعامل در امور حقوقی بین‌المللی، مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین
تلفن :     42178850
دورنگار :    88712548
ایمیل :     sh.hosseinabadi@middleeastbank.ir


سهند حمزه‌ئی
سرپرست امور شعب
تلفن :     42178501
دورنگار :
88712155
 ایمیل :     s.hamzei@middleeastbank.ir


مهین حنیفه
مدیر اعتبارات ۳
تلفن :     42178201
دورنگار :    88729278
ایمیل :     m.hanifeh@middleeastbank.ir


مهدی خلجی
مدیر سازمان و روش‌ها
تلفن :     42178601
دورنگار :    88712553
ایمیل :     m.khalaji@middleeastbank.ir


علی خلیلی سادات لو
مشاور حقوقی مدیرعامل
تلفن :     88703523
دورنگار :    88701095
ایمیل :     a.khalili@middleeastbank.ir


سحر خلیل نژاد
سرپرست امورمشتریان چند ملیتی
تلفن :     42178560
دورنگار :   88712155

ایمیل : s.khalilnezhad@middleeastbank.ir


محمدعلی دهقانی
مدیر اعتبارات 1
تلفن :     42178201
دورنگار :    88727046
ایمیل :     m.dehghani@middleeastbank.ir


دکتر فیلیپ راینفلد
مدیر ریسک
تلفن :     42178701
دورنگار:    88724541
ایمیل :     ph.reinfeld@middleeastbank.ir


مریم ربانی‌زاده

مدیر امور پشتیبانی و خزانه‌داری ارزی
تلفن :     42178401
دورنگار :  
88710209
ایمیل :     m.rabbani@middleeastbank.ir


فرزانه رجائی سلماسی

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین
تلفن :     42178701
دورنگار :  
88724541
ایمیل :     f.rajaei@middleeastbank.ir


حسین طایفه محمودی
مدیر سرمایه انسانی
تلفن :     88703236
دورنگار :   88701095
ایمیل :     h.tayefeh@middleeastbank.ir


رضا قزی‌پور
مدیر پشتیبانی اعتبارات
تلفن :    42178201
دورنگار :   88727046
ایمیل :     r.ghezipour@middleeastbank.ir


محسن کریمی
مدیر ارتباطات
تلفن :     42178501
دورنگار :    88712155
ایمیل :     mo.karimi@middleeastbank.ir


لاله مهرادپی
مدیر فن‌آوری اطلاعات
تلفن :     42178601
دورنگار :    88712553
ایمیل :     l.mehrad@middleeastbank.ir


هادی وحیدی
مدیر امور پشتیبانی و تدارکات
تلفن :     42178501
دورنگار :    88712155

ایمیل :     h.vahidi@middleeastbank.ir


غلامرضا صادق ویشکایی
مدیر ارشد بازرسی
تلفن :     88703236
دورنگار :    88701095

ایمیل :     gh.vishkaei@middleeastbank.ir