سامانه مدیریت یکپارچه نرمالایزر (سمین)


سمین آنالایزر

سامانه مدیریت یکپارچه نرمالایزر (سمین) جهت سهولت و گسترش خدمات بانکی و همچنین صرفه‌جویی در زمان راه اندازی گردیده و از این طریق برای مشتریان گرامی امکان بررسی صحت فایل‌های گروهی و همچنین ارسال آن به صورت مستقیم برای شعب جهت بارگذاری در سامانه متمرکز بانکداری با استفاده از این سامانه فراهم گردیده است. مشتریان محترم می‌توانند با مراجعه به شعب و اعلام درخواست استفاده از سامانه مدیریت یکپارچه نرمالایزر (سمین) به صورت کتبی، با دریافت نام کاربری و رمز عبور، از این سامانه استفاده نمایند.

امکان صحت سنجی فایل‌های ذیل در سامانه مدیریت یکپارچه نرمالایزر (سمین) برای مشتریان فراهم می‌باشد:
  • فایل اکسل شماره حساب خاورمیانه
  • فایل اکسل شماره شبا
  • فایل اکسل چک‌های واگذاری عهده سایر بانک‌ها

فایل نمونه برای هریک از موارد فوق در این سامانه در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

به این ترتیب مشتریان می‌توانند با صرفه‌جویی در زمان خود و با ایجاد درخواست خود در سامانه مدیریت یکپارچه نرمالایزر(سمین)، امور بانکی خود شامل انتقال وجه داخلی به حساب‌های بانک خاورمیانه، انتقال وجوه بین بانکی (پایا و ساتنا) و همچنین بارگذاری چک‌های واگذاری عهده سایر بانک‌ها را انجام دهند. امکان مشاهده تاریخچه درخواست‌های ثبت شده و وضعیت آنها نیز در این سامانه برای مشتریان فراهم می‌باشد.


راهنمای استفاده از سامانه مدیریت یکپارچه نرمالایزر (سمین)