حواله‌‌های ارزی


حواله‌‌های ارزی

نقل و انتقالات ارزی، پرداخت و انجام حواله‌های ارزی وارده و صادره طبق آیین‌نامه‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین بین‌المللی انجام می‌گیرد.

از این طریق انتقال وجوه ارزی عهده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یکی از بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کارگزار داخل یا خارج از کشور انجام می‌شود. دستور پرداخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دریافتی از طرف بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کارگزار خارجی به بانک خاورمیانه، بر اساس آخرین ضوابط بانک مرکزی ایران واریز وجه به نفع ذینفع و یا به حواله‌کرد ایشان، در بانک خاورمیانه در کوتاه‌ترین زمان ممکن و از طریق سامانه‌های بین‌المللی تراکنش‌های بانکی صورت می‌پذیرد.

ارائه خدمات ارزی در زمینه انجام واردات کالا_خدمات با استفاده از سایر روش‌های پرداخت بین‌المللی نظیر ثبت سفارش وصولی اسنادی، با بهره‌گیری از کادر مجرب و کارآزموده ارزی از دیگر خدمات قابل ارائه به مشتریان ارزشمند این بانک می‌باشد. خدمات ارزی فوق بر اساس ضوابط و مقررات جاری ارزی، قوانین بین‌المللی و مبارزه با پولشویی است.

صدور حواله‌های ارزی بازرگانی با توجه به بخش اول مجموعه مقررات ارزی جهت واردات کالا و خدمات با استفاده از ارز تخصیص یافته جهت واردات کالا و یا ارز متقاضی امکان پذیر می‌باشد.

ارز متقاضی به ارزهای با منشاء خارجی ذیل اطلاق می‌گردد:

  • ارز حاصل از صادرات
  • ارز حاصل از گشایش اعتبارات اسنادی داخلی مفتوحه بر اساس قوانین و مقررات خاص
  • حواله‌ی وارده ارزی خارج از کشور و اسکناس واریز شده به حساب ارزی مشتریان
  • حواله‌های بین بانکی(مشتمل بر موارد موفق)که منشاء ارزی آنها خارجی بوده و به هنگام حواله، ارز متقاضی در آن درج شده باشد
  • ار‌زهای که بین بانکی نبوده و یا قبلا از بازار فرعی نیز تهیه نشده باشد