بانکداری شخصی


بانکداری شخصی

خدمات بانکداری شخصی (Retail banking) بانک خاورمیانه مجموعه‌ای متنوع از خدمات پولی و بانکی، مدیریت دارایی، مدیریت نقدینگی، خدمات کارگزاری، انواع مشاوره‌های مالی، مالیاتی، بیمه‌ای، حقوقی و سایر خدمات سفارشی است که بر اساس شرايط مشتریان ارائه می‌گردد.

یکی دیگر از مهم‌ترین ابزارهای بانکداری شخصی بانک خاورمیانه، نئوبانک «بانکینو» است که در برنامک (اپلیکیشن) آن تمامی خدمات بانکی مانند ثبت‌نام، احراز هویت، صدور کارت نقدی، اعطای تسهیلات و... به صورت غیرحضوری و از طریق اینترنت و پست انجام می‌گیرد.