بانکداری الکترونیکی


بانکداری الکترونیکی

با توجه به نفوذ جغرافیایی محدود بانک، برای ایجاد ارتباط عملیاتی با مشتریان، استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات از اهمیت بالایی برخوردار است. اگرچه بانک خاورمیانه خود را به عنوان یک بانک مجازی تلقی نمی‌کند، اما درصدد است تا بخش قابل توجهی از نیازها، درخواست‌ها و تقاضاهای مشتریان را از کانال‌های الکترونیکی دریافت و پذیرش نموده و نیز بخش قابل توجهی از خدمات خود را از این مسیر به مشتریان ارائه نماید.

به منظور سهولت هرچه بیشتر، مشتریان محترم، یا گروه مشتریان، می‌توانند با مراجعه به صفحات اختصاصی تهیه شده جهت معرفی و به کارگیری هر یک از خدمات الکترونیکی با خدمات آشنا شده و حسب نیاز آن‌را مورد استفاده قرار دهند. خدمات الکترونیکی بانک خاورمیانه به گونه‌ای است که مشتری بتواند پس از احراز هویت حضوری تمامی عملیات بانکی مورد نیاز خود را بدون مراجعه به بانک انجام دهد.

مشتریان با استفاده از بانکداری دیجیتال (برنامک بانکینو) می‌توانند احراز هویت اولیه و افتتاح حساب را نیز بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب بانک و تنها با استفاده از برنامک بانکینو انجام دهند.

شایان ذکر است مشتریان با استفاده از بانکداری دیجیتال (برنامک بانکینو) حتی احراز هویت اولیه و افتتاح حساب را نیز بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب بانک و تنها با استفاده از برنامک بانکینو انجام دهند.