بانکداری الکترونیکی

بانکداری الکترونیکی


بانکداری الکترونیکی

با توجه به نفوذ جغرافیایی محدود بانک، برای ایجاد ارتباط عملیاتی با مشتریان، استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات از اهمیت بالایی برخوردار است. اگرچه بانک خاورمیانه خود را به عنوان یک بانک مجازی تلقی نمی‌کند، اما درصدد است تا بخش قابل توجهی از نیازها، درخواست‌ها و تقاضاهای مشتریان را از کانال‌های الکترونیکی دریافت و پذیرش نموده و نیز بخش قابل توجهی از خدمات خود را از این مسیر به مشتریان ارائه نماید. برخلاف عملکرد کنونی بانک‌ها، که در ایجاد یک سایت اینترنتی واحد برای همه مشتریان متبلور شده است، ارائه این خدمات به صورتی خواهد بود که هر یک از مشتریان، یا گروه مشتریان، حسب نیاز خود به تصویری سفارشی و اختصاصی از پنجره خدمات بانکی مجازی دسترسی داشته باشد. بخشی دیگر از عملیات بانک خاورمیانه ارائه خدمات راه اندازی، آموزش و بستر سازی امنیتی و حفاظتی این خدمات به گونه‌ای است که مشتری بتواند پس از احراز هویت حضوری تمامی عملیات بانکی مورد نیاز خود را بدون مراجعه به بانک انجام دهد.

● اینترنت‌بانک
● موبایل‌بانک
بانکداری دیجیتال
بانکداری باز
● رمز پویا
● تلفنبانک
● اطلاع رسانی پیامکی
● پیشگیری از کلاهبرداری
● خط‌‌مشی کلان امنیت اطلاعات
● سامانه مدیریت یکپارچه نرمالایزر(سمین)