نشریه آفتاب خاورمیانه


آفتاب خاورمیانه نام نشریه داخلی بانک خاورمیانه است که توسط مدیریت ارتباطات بانک خاورمیانه تهیه می‌شود. در این صفحه آرشیو این نشریه قرار داده شده است. با کلیک بر روی هر شماره می‌توانید آن را دانلود کنید.