اعتبارات اسنادی ارزی


اعتبارات اسنادی ارزی

این سند موجب تعهد پرداخت بانک گشایش کننده اعتبار به ذینفع در مقابل ارایه اسناد متناسب با شرایط اعتبار در زمان مقرر به صورت نقدی و یا  در سر رسید معین میگردد. 
خدمات مربوط به اعتبارات اسنادی بانک خاورمیانه براساس قوانین و مقررات متحد‌الشکل اعتبارات اسنادی اتاق بازرگانی بین‌المللی، با رعایت ضوابط جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با استفاده از روش‌های کارآمد و به روز ارائه می‌گردد. همچنین این بانک آماده ارائه تسهیلات ریالی در چارچوب قرارداد‌های لازم الاجرا در جهت واریز و تسویه تعهدات مشتریان محترم بابت اسناد پذیرفته شده تحت  اعتبارات اسنادی می‌باشد. 
تامین ارز لازم جهت تسویه کلیه خدمات ارزی فوق، وفق ضوابط جاری؛ خرید ارز بازرگانی بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه بانک مرکزی ایران و یا تامین ارز از محل ارز متقاضی امکان پذیر است. 
نیروی متخصص و کارشناسان این بانک با دانش به روز از شرایط بازار، تکنولوژی روز و حضور موثر بانک خاورمیانه در شبکه بانکی بین‌المللی قادر به ارزیابی نیاز کسب و کار شما در زمینه انجام تجارت بین‌المللی به روش اعتبار اسنادی و ارائه بهترین خدمات در کوتاهترین زمان خواهند بود. 
شما می‌توانید با استفاده از خدمات مشاوره تخصصی و براساس راهکار‌های ارائه شده از سوی متخصصین بانکداری بین‌الملل نسبت به گشایش و دریافت اعتبارات اسنادی اقدام نموده و از خدمات گسترده بانک خاورمیانه بهره مند گردید.