ساختمان مرکزی


تلفن تماس: ۴۲۱۷۸۰۰۰-۰۲۱

دورنگار: ۹۱۲۱۲۳۸۳-۰۲۱

تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، نبش خیابان پنجم، شماره ۲

کدپستی: ۱۵۱۳۶۴۵۷۱۷

صندوق پستی: ۴۴۴۵-۱۵۸۷۵

Info[At]middleeastbank.ir

ساعات کار ساختمان مرکزی
روزهای هفته ساعت
شنبه تا چهارشنبه ۷ تا ۱۳:30
پنجشنبه ۷ تا ۱۲:00
جمعه تعطیل
ساختمان اصلی بانک خاورمیانه