ساختمان مرکزی

ساختمان مرکزی


تلفن تماس: ۴۲۱۷۸۰۰۰-۰۲۱

دورنگار: ۹۱۲۱۲۳۸۳-۰۲۱ و ۸۸۷۰۱۰۹۵-۰۲۱

نشانی: تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، نبش خیابان پنجم، شماره ۲

کدپستی: ۱۵۱۳۶۴۵۷۱۷

صندوق پستی: ۴۴۴۵-۱۵۸۷۵

ایمیل: Info@middleeastbank.ir
ساعات کار ساختمان مرکزی
روزهای هفته ساعت
شنبه تا چهارشنبه 8:00 تا ۱4:۳۰
پنجشنبه 8:00 تا ۱3:00
جمعه تعطیل