تسهیلات


تسهیلات

بانک خاورمیانه در راستای پیاده‌سازی بانکداری شرکتی علاوه بر ارائه تسهیلات عمومی به فعالان اقتصادی، با استفاده از نیروهای متخصص خود، مجموعه‌ای از تسهیلات را بر اساس نیازمندی‌های هر یک از مشتریان شرکتی خود طراحی و ارائه می‌نماید. اهمیت به نیازها و شرایط مشتریان از مهمترین مواردی است که بانک خاورمیانه در ارتباط با مشتریان خود مد نظر قرار خواهد داد و بر اساس آن اقدام به تأمین مالی کوتاه مدت (حداکثر یکسال) و تأمین مالی بلند مدت (بیش از یکسال) و تسهیلات سندیکایی مشتریان می‌نماید.


مراحل مورد نظر عبارتند از:

 • دریافت درخواست کتبی مشتری
 • بررسی درخواست و مدارک و مستندات مربوطه و ارائه پیشنهاد به ارکان اعتباری
 • ابلاغ مصوبه اعتباری به مشتری
 • اخذ وثایق و انعقاد قرارداد
 • ایجاد بدهی یا تعهد برای مشتری

انواع عقود استفاده شده در اعطای تسهیلات:

 • مضاربه: مضاربه عقدی است که بین بانک (صاحب سرمایه) و مشتری (عامل) منعقد شده و به موجب آن مشتری متعهد می‌شود تا با سرمایه‌ای که بانک در اختیارش قرار می‌دهد اقدام به خرید و فروش کالا کند.
  پس از فروش کالا و بازگرداندن اصل تسهیلات و سود ناشی از معامله با بانک، سود حاصل از معامله به نسبتی مشخص بین مشتری و بانک تقسیم می‌شود. مدت زمان این تسهیلات با توجه به بازار فروش کالای مورد نظر توافقی، حداکثر تا ۶ ماه و قابل تمدید تا ۱ سال است.
 • مشارکت مدنی: منظور از مشارکت مدنی، عقد شراکت اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد بر اساس سهم نقدی یا غیر نقدی به منظور دریافت نفع مشترک بر طبق قرارداد است.
 • مرابحه: مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده (بانک)، بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن سود مورد قبول بانک، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌کند.
 • فروش اقساطی: فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین کالا به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسیدهای معین دریافت گردد.
 • جعاله: جعاله عبارت است از الزام شخص (جاعل یا کارفرما) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین طبق قرارداد.بانک‌ می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد، مبادرت به جعاله نمایند.این تسهیلات به منظور توسعه فعالیت‌های اقتصادی و در بخش های (صنعتی و معدنی، کشاورزی، ساختمانی)، خدماتی، بازرگانی و به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت می‌شود.
 • خرید دین: خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی، دین مدت دار بدهکار (مدیون) را به کمتر از مبلغ اسمی به صورت نقدی از داین خریداری نماید.