تسهیلات

تسهیلات


تسهیلات

بانک خاورمیانه در راستای پیاده‌سازی بانکداری شرکتی علاوه بر ارائه تسهیلات عمومی به فعالان اقتصادی، با استفاده از نیروهای متخصص خود، مجموعه‌ای از تسهیلات را بر اساس نیازمندی‌های هر یک از مشتریان شرکتی خود طراحی و ارائه می‌نماید. اهمیت به نیازها و شرایط مشتریان از مهمترین مواردی است که بانک خاورمیانه در ارتباط با مشتریان خود مد نظر قرار خواهد داد.

● تامین مالی کوتاه مدت

به منظور کمک به رشد و رونق بخش‌های مختلف اقتصادی، مدیریت اعتبارات در راستای اهداف بانکداری شرکتی و براساس نیاز مشتریان اقدام به تامین مالی کوتاه مدت (حداکثر یکسال) مشتریان می‌نماید.

مراحل انجام کار:

دریافت درخواست کتبی مشتری

بررسی درخواست و مدارک و مستندات مربوطه و ارائه پیشنهاد به ارکان اعتباری

ابلاغ مصوبه اعتباری به مشتری

اخذ وثایق و انعقاد قرارداد

ایجاد بدهی یا تعهد برای مشتری

● تامین مالی بلند مدت