منشور اخلاقی و رفتاری

منشور اخلاقی و رفتاری


منشور اخلاقی و رفتاری

بانک خاورمیانه با جذب نیروی انسانی کارآمد و خلاق، شناخت فرصت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های خالی در بازار و فضای کسب‌و‌کار، حفظ منافع مشتریان و جلب رضایت و اعتماد آنان و برآوردن انتظارات سهامداران و جامعه را باور داشته و محور فعالیت‌های خود قرار داده است. با این پنداره اصول ذیل منشور رفتاری و اخلاق حرفه‌ای بانک را تشکیل می‌دهند:

مشتریان

اصل ۱- محرمانه بودن اطلاعات

● اطلاعات مربوط به مشتریان به ویژه اطلاعات بانکی آن‌ها محرمانه تلقی شده و برای حفظ امنیت به شیوه مناسبی طبقه بندی و نگهداری می‌شود به‌ نحوی که در اختیار هیچ یک از افراد داخل و یا خارج از بانک که به موجب قانون مجاز به دریافت این اطلاعات نیستند، قرار نمی‌گیرد.
● یکی از شروط همکاری کارکنان با بانک در بدو استخدام و حتی پس از پایان همکاری تعهد به حفظ تمامی این اطلاعات و عدم افشاء و استفاده از آن در اشکال مختلف مکتوب، کامپیوتری، صوتی و تصویری می‌باشد.
● با مراجع ذی‌صلاح قضایی فقط طبق قوانین (حکم دادگاه) و مقررات (از طریق بانک مرکزی) که مجاز به کسب اطلاعات محرمانه باشند، همکاری می‌شود.
● اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی ج.ا.ا که جنبه نظارتی برای بانک دارد را در اختیار آن بانک قرار می‌دهد.

اصل ۲- اطلاع رسانی و مشاوره

● تامین اطلاعات مورد نیاز مشتریان در صورتی که بر اساس مقررات و ضوابط مربوط مجاز به آگاهی از آن باشند فوریت داشته و در مواردی که ارائه اطلاعات مورد درخواست به هر دلیلی غیر مجاز باشد مراتب با عرض پوزش به آن‌ها اعلام می‌شود.
● ارائه نظرات مشورتی و اطلاعات جامع به مشتریان همواره متناسب با نوع فعالیت اقتصادی و خدمات بانکی مورد نظر آن‌ها بوده، به‌ نحوی که در راستای افزایش رضایت و حفظ منافع و ارزش آفرینی مشتریان باشد.

اصل ۳- عدم تبعیض

● اعتقادات، انتظارات، انتقادات و پیشنهادهای مشتریان مورد احترام بوده، و بر رعایت شئون و پرهیز از هرگونه رفتار تبعیض آمیز با آن‌ها تاکید می‌گردد.

اصل ۴-مدیریت شکایت‌ها

● در صورت شکایت و ابراز نارضایتی مشتریان از نوع، کیفیت و نحوه ارائه خدمات بانکی سریعا مطابق با مقررات و ضوابط رسیدگی شده و نتایج به موقع و کتبی به اطلاع مشتری رسانده می‌شود.

اصل ۵- در دسترس بودن

● فراهم نمودن شرایط دسترسی آسان مشتریان برای دریافت خدمات و تامین نیازهای بانکی آن‌ها به منظور حفظ و توسعه روابط بلند مدت با مشتریان از جمله تلاش‌های دائمی بانک است.

کارکنان

اصل ۶ - الزامات کاری

● بانک خاورمیانه کارکنان را سرمایه‌های اصلی و عامل رشد و تعالی خود می‌داند.
● برخورداری از حسن سلوک، ادب، رازداری، صداقت، تواضع، آراستگی ظاهر، متانت، شکیبایی، مسوولیت پذیری از ویژگی‌های رفتاری مورد انتظار بانک بوده و در جذب و تجهیز نیروی انسانی مد نظر قرار می‌گیرد.
● تامین محیط و شرایط مناسب کار، ایجاد فرصت‌های برابر و عادلانه بر مبنای شایسته سالاری، برخورداری از حقوق مکفی و نظام عادلانه پاداش و تامین رفاه، آسان نمودن ارتباطات سازمانی از جمله اقداماتی است که بانک در قبال کارکنان، خود را مسوول می‌داند.
● تهیه و اجرای برنامه‌های آموزشی و پرورشی کارکنان به منظور بالا بردن سطح توانمندی‌ها، مهارت‌ها و دانش شغلی و ایجاد فضایی برای افزایش علاقه‌مندی و وابستگی کارکنان به خانواده بانک، یکی از بهترین سرمایه‌گذاری‌های بانک خاورمیانه خواهد بود.
● حفظ حرمت مافوق و اجرای دستورات در چارچوب ضوابط اداری، رعایت قوانین مربوط و حاکم بر فعالیت‌های بانکی و اجرای دقیق سیاست‌ها، آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک همچنین احترام، دقت و تسریع در انجام کار مشتری از اولویت مطرح نزد کارکنان و از اصول اساسی بانک می‌باشد.

اصل ۷- ارتشا

● رشوه‌خواری و رشوه‌دهی تحت هر شرایطی ممنوع و غیر مجاز بوده و هرگز قابل قبول نمی‌باشد و در صورت اطلاع و مشاهده با آن برخورد خواهد شد.

اصل ۸- پذیرش هدایا و امتیازات شخصی

● پذیرش هدایا و قبول امتیازات شخصی که منافع بانک را تحت تاثیر قرار دهد و به عزت نفس، وجدان حرفه‌ای و شرافت شغلی کارکنان لطمه زند، به‌طور کلی ممنوع است.

اصل ۹- پرهیز از تضاد منافع

● تعهدات و منافع شخصی کارکنان نباید با منافع بانک در تضاد باشد و خدشه‌ای به وظایف و مسوولیت‌های بانکی آنان وارد نماید. به همین لحاظ کارکنان همزمان با بانک مجاز به فعالیت در سازمان دیگر نیستند. (تدریس یک درس در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی با موافقت قبلی بانک مستثنی است). در مواردی که تضاد منافع بالقوه‌ای وجود داشته یا به وجود آید، لازم است موضوع را به مقامات بانک اطلاع دهند و تاییدیه دریافت دارند.

سهامداران

اصل ۱۰- اطلاع رسانی به سهامداران

● بانک در جهت اطمینان بخشی به سهامداران در خصوص مراقبت از سرمایه آنان به نحو احسن، گزارش‌های مالی خود را به صورت شفاف و دقیق به اطلاع آنان می‌رساند.

اصل ۱۱- کسب اعتماد

● ارتقا جایگاه و تحکیم موقعیت مالی بانک در نظام بانکداری از طریق سود‌آوری بلند مدت و خلق ثروت به‌منظور پیوند مستمر و پایدار با سهامداران و جلب اعتماد آنان همواره مورد تاکید است.

اصل ۱۲- کسب سود

● بانک خود را مسوول حفظ منافع سهامداران دانسته و آنان را سزاوار دریافت سودی می‌داند که بیشتر از سود حاصله از فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری در سایر موسسات با ریسک مشابه باشد.

اصل ۱۳- حفاظت از دارایی‌ها

● پایش (Monitoring) فعالیت‌ها از طریق:
- استقرار مدیریت ریسک و کنترل
- برقراری نظام ممیزی و ارزیابی و اندازه‌گیری نتایج
- استقرار مناسب نظام حاکمیت شرکتی
● جهت حفاظت از دارایی‌ها، دور نگاهداشتن بانک از خطرات احتمالی و حفظ حقوق سهامداران همواره مد نظر می‌باشد.

مسوولیت اجتماعی

اصل ۱۴- آبادانی و پیشرفت کشور

● با وقوف به اهمیت و نقش بانک در جامعه، کلیه فعالیت‌ها، خدمات و تلاش‌ها در راه پیشرفت و آبادانی کشور برنامه ریزی می‌شود.

اصل ۱۵- تعهدات زیست محیطی

● رعایت معیارهای زیست محیطی، نگهداری و حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست از جمله تعهدات بانک خاورمیانه بوده و همه همکاران بانک بر این مهم وقوف کامل دارند.

اصل ۱۶- رویکرد بانک در قبال رقبا

● خط مشی بانک در قبال رقبا عبارت است از احترام، رقابت سالم، رعایت انصاف، حفظ حریم و رازداری، خودداری از افشای هر گونه اطلاعات محرمانه مربوط به آن‌ها و پرهیز از تخریب و تبلیغات سوء نسبت به آن‌ها.

اصل ۱۷- روابط رسانه‌ای

● روابط بانک خاورمیانه با رسانه‌های جمعی از جمله مسوولیت‌های اجتماعی بوده و به‌صورت حرفه‌ای و به‌طور شفاف برقرار می‌شود. انتشار اطلاعات مربوط به بانک تنها از طریق مدیران و واحدهایی که مجاز به ارائه اطلاعات می‌باشند، امکان پذیر خواهد بود.

اصل ۱۸- کمک‌های نیکوکارانه

● بانک خاورمیانه کمک‌های نیکوکارانه به موسسات خیریه و سازمان‌ها و موسسات آموزشی و فرهنگی را جزو تعهدات اجتماعی خود محسوب داشته و به آن پایبند می‌باشد.

مسوولیت در قبال بانک مرکزی و نهادهای نظارتی

اصل ۱۹- رعایت ضوابط و مقررات

● بانک خاورمیانه خود را ملزم به رعایت کلیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها دانسته و از هر‌گونه همکاری با نمایندگان و مسوولان و بازرسان بانک مرکزی دریغ نمی‌نماید.

اصل ۲۰- جلوگیری از پولشویی و فعالیت‌های غیر قانونی

● بانک خاورمیانه با رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، تلاش‌های لازم را برای مسدود نمودن تمامی مسیرهای انجام فعالیت‌های غیر قانونی و سوء استفاده بعمل می‌آورد .
● بانک خاورمیانه برای مقابله با عملیات پولشویی، تامین مالی فعالیت‌های تروریستی خود را متعهد دانسته و ضمن اجازه ندادن به انجام اینگونه فعالیت‌ها در بانک کلیه موارد مشکوک را به مراجع ذی‌صلاح گزارش می‌نماید.

اصل ۲۱- پاسخگویی و گزارش‌دهی

● بانک خاورمیانه همواره خود را ملزم به گزارش‌دهی و پاسخگویی صادقانه به بانک مرکزی، مراجع قانونی و نهادهای نظارتی در خصوص عملکرد و ارائه خدمات دانسته و گزارش‌های مالی حسابرسی شده بانک را به‌صورت کامل و شفاف از طریق وب‌سایت رسمی خود و روزنامه‌های کثیرالانتشار منتخب منتشر می‌نماید.

کارکنان بانک با این باور که مفاهیم منشور حاضر در جهت تحقق ماموریت و اهداف بانک است، خود را متعهد و ملزم به رعایت و اجرای آن می‌دانند.