حساب امین


حساب امین

معرفی حساب امین

بانک خاورمیانه با الگوگیری از تجربیات موفق سایر کشورها استفاده از حساب امین را برای تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی از طریق پیش‌فروش واحدها به مالکان و سازندگان ارائه نموده است. در این روش پیش‌خریداران وجوه خود را به حساب امین نزد بانک واریز کرده و بانک این وجوه را به تناسب پیشرفت پروژه به سازنده پرداخت می‌کند. بدین ترتیب سازنده از تأمین مالی پروژه خود در زمان‌های مورد نیاز، اطمینان حاصل نموده و پیش‌خریداران نیز با اخذ تضمین بانک، یک سرمایه‌گذاری بدون ریسک خواهند داشت.

فرایند حساب امین

روند کاری در حساب امین به این صورت است که مالک یک پروژه ساختمانی که قصد پیش‌فروش پروژه خود را دارد تمام مدارک مورد نظر بانک و درخواست خود را مبنی بر استفاده از حساب امین ارائه می‌نماید. پس از انجام بررسی‌های لازم توسط بانک از پروژه و مالکین و نیز انجام کلیه بررسی‌های حقوقی اعم از حصول اطمینان از بلامعارض‌بودن زمین محل احداث پروژه، اخذ تمامی مجوزهای لازم از قبیل پروانه ساختمان و غیره، قرارداد حساب امین بین بانک خاورمیانه و مالکین پروژه منعقد خواهد شد.
طبق مفاد قرارداد حساب امین لازم است به میزان هزینه‌های پروژه، پیش‌فروش انجام شود و قرارداد حساب امین زمانی لازم‌الاجرا خواهد شد که به میزان مشخص شده پیش‌فروش انجام گردد. پس از لازم‌الاجرا شدن قرارداد حساب امین، بانک نسبت به صدور تعهدنامه به ذینفعی پیش‌خریداران اقدام خواهد نمود.

اهداف عمده حساب امین

قرارداد حساب امین دو هدف عمده را دنبال می‌کند:

  • ایجاد اطمینان خاطر در پیش‌خریداران نسبت به سرمایه‌گذاری خود
  • مبالغ پرداختی توسط پیش‌خریداران به حساب امین نزد بانک واریز می‌شود و مالکین اجازه برداشت از آن را ندارند. همچنین با توجه به نظارت بانک بر اجرای پروژه، ریسک تأخیر در تحویل، بسیار پایین است. چنانچه تأخیر سازنده در تحویل بیش از زمان مشخص شده در قرارداد حساب امین باشد، در صورت درخواست پیش‌خریدار، اصل و سود مبلغ پرداختی پیش‌خریدار به وی پرداخت خواهد شد.

  • کنترل هزینه‌های پروژه
  • بانک از طریق ناظران خود، پروژه تحت حساب امین را زیر نظر داشته و پیشرفت آن را رصد می‌نماید. مالکین تنها با ارائه صورت هزینه‌های پروژه با تأیید بانک حق برداشت از حساب امین را دارند. لذا هزینه‌های پروژه به صورت مدیریت‌شده انجام خواهد شد.

نکات قابل توجه در رابطه با حساب امین

  • بانک کلیه مدارک و مجوزهای مربوط به زمین و پروژه را بررسی کرده و از بلامعارض بودن آن اطمینان حاصل می‌نماید. همچنین تضامین و وثایق لازم در این رابطه از مالکین اخذ خواهد شد لذا احتمال وجود مشکل حقوقی در رابطه با اخذ سند و یا سایر امور در رابطه با ساختمان‌هایی که با استفاده از قرارداد حساب امین تأمین مالی می‌شوند بسیار پایین خواهد بود.
  • بانک بر عقد قراردادهای مالک و پیش‌خریداران نظارت خواهد داشت تا هیچ یک از آن‌ها با مقررات آمره قانون پیش‌فروش ساختمان مغایرت نداشته باشد.
  • بانک توسط ناظران خود بر پروژه نظارت مستمر خواهد داشت تا از پیشرفت پروژه طبق برنامه ارائه‌شده اطمینان حاصل نماید.
  • علاوه بر نظارت بر پیشرفت پروژه، بانک از ساخت آن بر اساس اصول مهندسی و شرایط ساخت مندرج در قراردادها اطمینان حاصل می‌نماید. لذا پروژه‌های تحت قرارداد حساب امین از کیفیت ساخت بالاتری نسبت به پروژه‌های مشابه خود برخوردار خواهند بود.