نمایش گزارش‌های مالی و اقتصادی  • به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حسابهای اقتصادی این بانک ،تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمتهای ثابت سال 1383 در ششماهه اول سال 1393 به 1022808 میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه ششماهه اول سال 1392 به میزان 4.0 درصد رشد نشان می دهد.
    تاریخ انتشار گزارش: ١١:١٩ - 1393/10/06

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>