سپرده قرض الحسنه جاری(ریالی_ارزی)


سپرده قرض الحسنه جاری (ریالی ـ ارزی)قانون جدید چک

حساب سپرده قرض الحسنه جاری (ریالی ـ ارزی)

سپرده‌ای است که از بابت افتتاح آن سودی به مشتری تعلق نمی‌گیرد و بنا به اعتبار دارنده حساب به وی دسته‌چک واگذار می‌گردد.

  • فرم افتتاح حساب جاری
  • شرایط و مقررات افتتاح حساب جاری
  • مدارک لازم جهت افتتاح حساب جاری

با توجه به اهمیت چک به عنوان یک سند تجاری لازم الاجرا و تبعات کیفری آن، داشتن شرایط زیر برای افتتاح حساب جاری اشخاص حقیقی ایرانی ضروری است.

شرایط لازم برای افتتاح حساب جاری

۱ـ حداقل سن ۱۸سال تمام
۲ـ متقاضی بالغ، عاقل، و دارای اهلیت باشد
۳ـ داشتن سواد خواندن و نوشتن و در صورت بی‌سوادی معرفی وکیل رسمی باسواد
۴ـ نداشتن سابقه صدور چک برگشتی در شبکه بانکی کشور بر اساس استعلام از بانک مرکزی برای متقاضی و برای وکیل او (در صوت وجود وکیل)
۵ـ داشتن معرف معتبر و مورد قبول بانک خاورمیانه
۶ـ افتتاح حساب جاری برای وکلای دادگستری، پزشکان، کارشناسان رسمی در صورت داشتن معرفی‌نامه کتبی از طرف کانون وکلا، سازمان نظام پزشکی، کانون کارشناسان رسمی به جای معرف مقدور می‌باشد.
۷ـ تشخیص بانک مبنی بر احراز نیاز مشتری به افتتاح حساب جاری
نکته: شرایط افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی در بالا مشخص گردید. اشخاص حقوقی نیز به شرط نداشتن منع قانونی برای افتتاح حساب از طرف مراجع ذی‌صلاح و همچنین نداشتن سوابق چک برگشتی در بانک مرکزی برای شرکت و مدیران ارشد آنها، مجاز به افتتاح حساب در بانک می‌باشند.

مدارک لازم برای افتتاح حساب جاری

۱ـ شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی (افراد)
۲ـ اساسنامه، شرکت‌نامه، روزنامه رسمی ثبت شرکت، و آخرین تغییرات هیات مدیره (برای شرکت‌ها)
۳ـ شناسنامه و کارت ملی مدیران دارای حق امضا (برای شرکت‌ها)
۴ـ تکمیل و امضای فرم‌های مربوط به افتتاح حساب جاری
۵ـ مستندات محل کار و سکونت برای اشخاص حقیقی (شامل سند مالکیت یا اجاره‌نامه)
۶ـ مستندات محل فعالیت برای شرکت‌ها (شامل سند مالکیت یا اجاره‌نامه)

برای افتتاح حساب جاری به نام اشخاص حقیقی خارجی علاوه بر رعایت شرایط مندرج در بند فوق، رعایت موارد ذیل نیز الزامی است:

  • اخذ یک برگ فتوکپی گذرنامه (جایگزین شناسنامه و کارت ملی) و مطابقت آن با اصل گذرنامه معتبر و درج تاریخ اعتبار گذرنامه در برگ افتتاح حساب
  • اخذ یک برگ فتوکپی از جواز اقامت معتبر در ایران و مطابقت با اصل آن
  • تکمیل و امضاء قرارداد/ شرایط ناظر به انواع حساب‌ها و درخواست افتتاح حساب و تعریف صاحب حساب
نکته: کپی مدارک فوق حتماً بایستی به همراه اصل آنها به بانک ارایه شود. پس از مطابقت آنها، اصل مدارک به شما بازگردانده می‌شود.