ارتباط با ما


ارتباط با ما
 • نشانی پستی: تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، نبش خیابان پنجم، شماره ۲
 • کدپستی: ۱۵۱۳۶۴۵۷۱۷
 • صندوق پستی: ۴۴۴۵-۱۵۸۷۵
 • ایمیل: Info@middleeastbank.ir
 • تلفن: ۴۲۱۷۸۰۰۰-۰۲۱
 • آشنا (مرکز ارتباط مشتریان): ۴۲۵۵۷-۰۲۱
 • دورنگار: 91212383-۰۲۱
 • پیام کوتاه: ۳۰۰۰۴۲۱۷۸
 • رسیدگی به شکایات (مدیریت بازرسی): ۴۲۱۷۸۸۸۸-۰۲۱
 • کانال تلگرام بانک خاورمیانه: https://telegram.me/ME_Bank
 • شماره ثبت: ۴۳۰۷۹۵
 • کداقتصادی: ۴۱۱۴۱۶۵۵۱۶۵۸
 • شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶
 • کد سوییفت بانک خاورمیانه: KHMIIRTHXXX