ارتباط با ما


ارتباط با ما

نشانی پستی: تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، نبش خیابان پنجم، شماره ۲

کدپستی: ۱۵۱۳۶۴۵۷۱۷

صندوق پستی: ۴۴۴۵-۱۵۸۷۵

Info[At]middleeastbank.ir

021-42178000

آشنا (مرکز ارتباط مشتریان): ۴۲۵۵۷-۰۲۱

021-91212383

ارسال پیامک به سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۴۲۱۷۸

رسیدگی به شکایات (مدیریت بازرسی): ۴۲۱۷۸۸۸۸-۰۲۱

کانال تلگرام بانک خاورمیانه: https://telegram.me/ME_Bank

شماره ثبت: ۴۳۰۷۹۵

کداقتصادی: ۴۱۱۴۱۶۵۵۱۶۵۸

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶

کد سوییفت بانک خاورمیانه: KHMIIRTHXXX