فرم ثبت شکایات

فرم ثبت شکایات


حقیقی حقوقی
*کدملی:
*نام و نام خانوادگی :
شماره مشتری:

!! از آنجا که تمامی مراحل پیگیری شکایات توسط ایمیل و شماره تلفن همراه صورت می‌پذیرد، لطفا اطلاعات صحیح را وارد کنید.
*آدرس ایمیل
*شماره تلفن همراه:
شماره تلفن :
*نام کشور:
*آدرس:
*کدپستی:
* حوزه مورد شکایت: ادارات مرکزی شعب
*مدیریت:
*نوع شکایت:
عنوان شکایت:
*متن شکایات: