منشور اخلاق و رفتار حرفه‌ای


منشور اخلاقی و رفتاری

ماده (1) اهداف

هدف از این «سند»، ایجاد محیط کاری متناسب با ارزش های مورد نظر بانک خاورمیانه به منظور حفظ اعتبار و حسن شهرت بانک و تمامی‌کارکنان آن و نیز حفظ و ایفای تعهدات بانک نسبت به مشتریان است. بدین منظور ارزش ها و رویکرد کلی به موضوع تبیین شده تا تصمیمات لازم براساس آن اتخاذ شده و با شفاف سازی در خصوص حداقل انتظارات اخلاقی و رفتارهای قابل قبول امکان نظارت بر آن فراهم گردد.

ماده (2) دامنه کاربرد

دامنه کاربرد «منشور»، تمامی‌اعضای هیات عامل، مشاوران، تمامی‌کارکنان بانک و شرکت‌های تابعه در ساختارهای گروهی و شرکت‌های پیمانکار است. این افراد از این پس «اشخاص مشمول» نامیده می‌شوند.

ماده (3) ارزش‌ها و اصول کلی

صداقت، حسن سلوک، درستی، شفافیت و حفظ منافع تمامی‌ذینفعان از مهم‌ترین ارزش ها و اصولی است که با توجه به راهبرد بانک، مورد تاکید قرار گرفته و بر مبنای توصیف چگونگی برخورد با مجموعه بانک، همکاران، سهامداران، مشتریان، پیمانکاران و نهادهای ناظر شامل موارد زیر است:

3,1. آگاهی از قوانین و مقررات و رعایت آنها

تمامی‌اشخاص مشمول موظفند از قوانین و مقررات لازم الاجرا در حوزه فعالیت خود آگاهی کامل داشته و نسبت به رعایت آنها اقدام نمایند.

3,2. توجه به منافع ذینفعان

تمامی‌اشخاص مشمول موظفند در تمامی‌روابط و فعالیت‌ها، منافع ذینفعان را در اولویت قرار دهند.

3,3. صحت و سلامت مالی و اداری

با توجه به اهمیت اصول صداقت، شفافیت و درستی، تمامی‌مشمولان موظف به حفظ و رعایت آنها در تمامی‌روابط و فعالیت‌های خود هستند.

3,4. احترام

اساس هر تعامل و ارتباط حرفه ای، احترام به دیگران است و تمامی‌اشخاص مشمول ملزم به رعایت آن در ارتباط با افراد و دیدگاه های مختلف هستند.

3,5. ارائه با کیفیت خدمات

تمامی‌اشخاص مشمول موظفند تمامی‌توانمندی خود را برای ارائه خدمات با کیفیت و شناسایی و رفع نیاز مشتریان به کار بندند.

بخش اول - رفتار حرفه‌ای سازمانی

ماده (4) صحت و سلامت عملکرد

ماده (5) رعایت قوانین و مقررات و مدیریت بهینه ریسک

ماده (6) حفاظت از حسن شهرت، دارایی و اطلاعات بانک

بخش دوم - رفتار حرفه‌ای شخصی

ماده (7) در ارتباط با مشتریان

ماده (8) در ارتباط با سهامداران

ماده (9) در ارتباط با اشخاص ثالث

ماده (10) در ارتباط با سایر همکاران

بخش سوم - نقش‌ها و مسوولیت‌ها

ماده (11) کارکنان

ماده (12) مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی

ماده (13) مدیریت سرمایه انسانی

ماده (14) سایر ارکان بانک

ماده (15) ضمانت اجرا

ماده (16) مسئول نظارت بر حسن اجرا

ماده (17) بازنگری

 

بخش اول - رفتار حرفه‌ای سازمانی

ایفای وظایف اشخاص مشمول باید مبتنی بر مقررات بوده و نحوه کار و عملکرد می‌بایست به درستی و براساس اصول حرفه‌ای ذیل انجام شود. همچنین تعهد اشخاص مشمول نسبت به اطلاعات، دارایی و منابع بانک الزامی‌است.

ماده (4) صحت و سلامت عملکرد

اشخاص مشمول باید در هر سطح و در هر زمان ضمن حفظ شفافیت و صداقت، از تمامی‌وظایف خود به طور کامل آگاه بوده و تمام توان خود را برای ایفای درست آنها در مطابقت با قوانین و مقررات به کار بندند.

4,1. وظیفه شناسی و وقت شناسی

4,1,1. اشخاص مشمول موظفند براساس ضوابط جاری به ایفای وظایف خود اشتغال داشته و بیشترین استفاده را از زمان مقرر، به کار برند.

4,1,2. اشخاص مشمول موظفند به درستی از شرح وظایف خود چه به عنوان کارهای روزمره و دایمی‌و چه به عنوان کار موقت در قالب پروژه‌های کاری آگاه بوده و در صورت ابهام به طریق مقتضی از مسوول مافوق خود کسب تکلیف نمایند.

4,1,3. اشخاص مشمول موظفند علاوه بر آگاهی از وظایف و پروژه‌های خود، با توجه به موضوع کارایی، مدیریت زمان را مدنظر قرار داده و کار مورد نظر را در زمان مورد انتظار به انجام برسانند.

4,1,4. اشخاص مشمول نباید در ساعات اداری به انجام کارهای شخصی بپردازند و باید انجام امور غیرکاری روزانه مانند استفاده شخصی از اینترنت، شبکه‌های اجتماعی یا تلفن را به حداقل ممکن محدود نمایند.

4,2. مسوولیت پذیری و پاسخگویی

4,2,1. اشخاص مشمول موظفند نسبت به بانک احساس مسوولیت نموده و تمامی‌توان، مهارت و دانش خود را برای ایفای درست مسوولیت ها به کار بندند.

4,2,2. اشخاص مشمول ضمن لزوم آگاهی کامل نسبت به شرح وظایف خود، موظفند از شرح وظایف و فرایندهای کلی واحد و مدیریتی که در آن مشغول به کارند آگاه بوده و نسبت به امور واحد سازمانی خود احساس مسوولیت نمایند.

4,2,3. اشخاص مشمول باید نسبت به اقدامات انجام شده و مسوولیت‌های خود پاسخگو بوده و در صورت بروز مشکل، ضمن پذیرش مسوولیت کامل، تمام تلاش خود را برای یافتن دلیل، گزارش دهی به موقع و رفع آن به کار بندند.

4,2,4. اگر وظیفه خاصی، خارج از شرح وظایف، به یکی از اشخاص مشمول ارجاع شود که دانش حرفه‌ای لازم برای ایفای آن را ندارد، باید ضمن ارائه دلایل، از پذیرش آن خودداری نموده و در صورت لزوم به یادگیری دانش حرفه‌ای لازم اقدام نماید.

4,2,5. هر فردی در هر سطحی مسوول انجام وظایف خود بوده و در صورتی که کارکنانی تحت نظر خود داشته باشد، می‌تواند امور محوله را با توجه به شرح وظایف مشخص افراد تقسیم نموده و با حفظ مسوولیت، بر انجام درست آن نظارت نماید.

4,3. شفافیت و درستی

4,3,1. اشخاص مشمول موظفند اصول مربوط به شفافیت را به طور کامل رعایت نموده و از ارایه هرگونه اطلاعات یا گزارش غلط یا پنهان کاری در مورد گزارش‌ها اجتناب نمایند.

4,3,2. نظر به سیاست کلی بانک در خصوص برقراری رابطه سالم با رقبا، انجام هرگونه عملی که متضمن رقابت ناسالم، اطلاعات غیرواقعی در خصوص موفقیت خدمات بانک و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سایر رقبا باشد، ممنوع است.

4,3,3. تمامی‌مستندات، اسناد و دستورالعمل‌هایی که در بانک ایجاد می‌شود می‌بایست مطابق با نیازهای بانک باشد و اصل شفافیت در تهیه آنها مدنظر بوده و از کپی کردن اسناد سایر بانک‌ها و استفاده از منابع اطلاعاتی بدون ذکر نام آن، اجتناب شود.

4,4. آراستگی ظاهر و نحوه پوشش

4,4,1. اشخاص مشمول موظفند ضمن حفظ پاکیزگی و آراستگی ظاهر از پوشش‌های غیرمعمول و خلاف عرف در محیط اداری اجتناب کرده و در حد مقررات مربوطه عمل نمایند.

4,5. آموزش و پیشرفت قابلیت‌های فردی

4,5,1. اشخاص مشمول موظفند در مدت همکاری با بانک به توسعه مهارت‌های خود در جهت بهبود کارایی و دانش تخصصی در حوزه فعالیت اقدام نموده و نیازهای آموزشی مرتبط با شغل خود را با مسوول مافوق خود مطرح نمایند.

4,5,2. اشخاص مشمول موظفند در دوره‌های آموزشی ضمن خدمت، به طور فعال و ثمربخش شرکت نموده و از آن در فعالیت حرفه‌ای خود استفاده نمایند و مطالب مرتبط را از طریق مقتضی با سایرین به اشتراک بگذارند.

4,6. ارتباط با رسانه

4,6,1. هرگونه ارتباط با رسانه‌ها در خصوص بانک و امور مربوط به آن از طریق مدیریت ارتباطات یا با مجوز آن مدیریت امکان پذیر بوده و هیچ کس مجاز به برقراری ارتباط بدون اخذ مجوزهای مربوطه نخواهد بود.

4,6,2. انتشار هرگونه کتاب یا مقاله یا متن مکتوب یا شفاهی از جانب بانک یا به نام آن بدون اخذ مجوز ممنوع است.

ماده (5) رعایت قوانین و مقررات و مدیریت بهینه ریسک

5,1. آگاهی از تازه ترین مقررات حوزه کاری و رعایت آنها

5,1,1. اشخاص مشمول موظفند در هر سطحی ضمن آشنایی با قوانین و مقررات بالادستی، اساسنامه و سند راهبردی بانک خاورمیانه، از تمامی‌خط مشی‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی که در حوزه کاری ایشان تصویب و ابلاغ شده است آگاهی کامل داشته باشند.

5,1,2. اشخاص مشمول می‌بایست در طول دوره کاری خود از نهادهای مقررات گذار، ضابطین و ناظرین مجاز در حیطه کاری خود آگاهی کافی به دست آورند.

5,1,3. اشخاص مشمول می‌توانند ابهامات و پرسش‌های خود را در این خصوص با حفظ سلسله مراتب اداری از طریق مدیریت سازمان و روش‌ها و/یا مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی برطرف نمایند.

5,1,4. اشخاص مشمول می‌بایست در خصوص قوانین و مقررات پرریسک از جمله مبارزه با پولشویی و رشوه و فساد که عدم رعایت آنها تبعات بسیاری برای بانک داشته و در نتیجه تحمل بانک برای عدم رعایت این دسته از مقررات صفر است، بسیار با احتیاط عمل کرده و ضمن آشنایی با آنها از عواقب عدم رعایت مطلع باشند.

5,1,5. اشخاص مشمول موظفند در حدود شرح وظایف خود، ضمن آشنایی با مفاهیم پایه ریسک، همواره از انجام امور پرریسک در امور محوله اجتناب نمایند.

5,2. مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

5,2,1. اشخاص مشمول موظفند به منظور پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم، تمامی‌مقررات مربوط به این حوزه را مطالعه نموده و در حوزه کاری خود به دقت به کار بندند.

5,2,2. اشخاص مشمول موظفند در حین اشتغال به کار، تمامی‌تراکنش‌ها و رفتارهای مشکوک و غیرمعمول را به طریق مقتضی به مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی گزارش دهند.

5,3. رشوه، فساد و تخلف

5,3,1. هرگونه سوءاستفاده از موقعیت، توان و امکانات بانک برای کسب منافع فردی و/یا منافع گروهی ممنوع است.

5,3,2. نقض آگاهانه قوانین و مقررات، ارائه گزارش نادرست و خلاف واقع و ارائه اطلاعات غلط ممنوع است.

5,3,3. پذیرش هر نوع رشوه یا دادن رشوه تحت هر شرایط ممنوع بوده و هرگز قابل قبول نیست.

5,3,4. خرید و فروش سهام توسط اشخاص مشمول براساس اطلاعات به دست آمده به واسطه موقعیت شغلی که ممکن است از طریق آگاهی از اطلاعات داخلی و/یا محرمانه ای به دست آمده و در ارزیابی ارزش اوراق بهادار قابل معامله تاثیرگذار باشد، ممنوع است. تشویق و ترغیب اطرافیان به این کار نیز بر اساس اطلاعات به دست آمده مجاز نیست..

5,4. هدایا، مهمان نوازی و مزایا

5,4,1. هر نوع تقدیم، پیشنهاد، دریافت و پذیرش امتیاز یا ارزشی که بر تصمیم طرفین انجام کار تاثیر داشته و/یا منجر به انجام کاری برخلاف منافع بانک یا قوانین و مقررات موضوعه شود، ممنوع است.

5,4,2. اشخاص مشمول نباید نسبت به دریافت یا ارایه پیشنهاد هدیه یا امتیازات از/به اشخاص مشمول دیگر، مشتریان، پیمانکاران به منظور تاثیرگذاری بر تصمیمات در امور کسب وکار و یا تسهیل و تسریع روال کاری اقدام نمایند.

5,4,3. در صورتی که هدایا، مهمان نوازی یا مزایا با هدف تسهیل و تسریع امور روال کاری نباشد و استقلال حرفه‌ای اشخاص مشمول را تحت تاثیر قرار ندهد، تا سقف مندرج در سیاست اجتناب از رشوه و فساد و برای انواع مشخص شده در این سند پذیرش آن بلامانع است.

5,4,4. تمامی‌اشخاص مشمول موظفند پیشنهاد یا پذیرش هرگونه هدیه یا امتیاز یا مهمان نوازی یا مزایا را به مقام مافوق خود به صورت کتبی گزارش دهند. مدیران موظفند دریافت پیشنهادهایی را که از سقف مشخص بیشتر است به صورت کتبی به مدیریت بازرسی گزارش دهند.

5,5. مدیریت تضاد منافع

5,5,1. تعهدات و منافع اشخاص مشمول در صورت تعارض با منافع بانک نباید خدشه ای به وظایف و مسئولیت های آنها وارد نماید.

5,5,2. اشخاص مشمول موظفند در هر سطحی از موقعیت کاری خود به درستی استفاده نموده و از آن در جهت رسیدن به منافع شخصی خود یا بستگان و آشنایان خود سوءاستفاده ننمایند.

5,5,3. اشخاص مشمول موظفند در روابط خود با مشتریان، همکاران و اشخاص ثالث، استقلال حرفه‌ای خود را حفظ کرده و از هرگونه تحت تاثیر قرار دادن طرف مقابل در جهت منافع خود خودداری نمایند.

5,5,4. اشخاص مشمول نباید به استثنای تدریس یک درس در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی با موافقت قبلی بانک، به فعالیت در سازمان دیگری بپردازند.

5,5,5. اشخاص مشمول نباید شخصاً در حساب‌های خود و بستگان و نیز حساب‌هایی که در آنها منافع مالی شخصی دارند پردازش یا ثبت نموده و یا در امور تسهیلات اعطایی به بستگان خود دخالت داشته باشند.

5,5,6. افتتاح یا بستن حساب، یا انتقال بین حساب‌ها، بدون اجازه و تایید مسوول مربوطه، و نقل و انتقال وجوه بدون تایید مجاز نیست.

5,6. مدیریت بهینه ریسک

5,6,1. اشخاص مشمول باید با مفاهیم کلی ریسک آشنا بوده و از خط مشی‌ها و سیاست‌های کلی مربوط به آن آگاه باشند.

5,6,2. اشخاص مشمول موظفند از ریسک‌های موجود در فعالیت خود آگاه بوده و نسبت به شناسایی و گزارش به موقع آن احساس مسوولیت نمایند.

5,6,3. اشخاص مشمول باید در حین اشتغال به کار و ارائه خدمات، در شناسایی ریسک‌های موجود کوشا بوده و آن را به طور مستقیم به مدیریت ریسک اطلاع دهند یا در «سامانه ریسک عملیاتی» ثبت نمایند.

5,6,4. اشخاص مشمول باید علاوه بر رعایت کلیه قوانین و مقررات، در انجام کارهای خود ریسک محور بوده و حتی در صورت تطابق با مقررات، در صورت مشاهده ریسک بالا احتیاط لازم را به عمل آورند.

5,7. گزارش و افشای محرمانه تخلفات

5,7,1. اشخاص مشمول باید با حساسیت نسبت به هرگونه تخلف یا جرم مالی، در صورت مشاهده هر نوع عملیات غیرمجاز یا سوءرفتار و عدم رعایت مقررات ابلاغی و دستورالعمل‌های داخلی بانک فوراً و بدون نگرانی آن را از طریق «سامانه افشای محرمانه تخلفات» گزارش دهند.

ماده (6) حفاظت از حسن شهرت، دارایی و اطلاعات بانک

اشخاص مشمول موظفند در استفاده درست و حفاظت از دارایی‌ها، تجهیزات و اطلاعات بانک که به نحوی از انحاء به آن دسترسی دارند کوشا باشند.

6,1. محرمانگی و امنیت اطلاعات

6,1,1. اشخاص مشمول موظفند نسبت به حفظ سه رکن اصلی امنیت اطلاعات یعنی محرمانگی، صحت داده‌ها و دسترس پذیری کوشا باشند.

6,1,2. اشخاص مشمول موظفند از تغییر ناخواسته داده‌ها و اطلاعات موجود، عامدانه و غیرعامدانه، پیشگیری نمایند.

6,1,3. اشخاص مشمول موظفند ضمن تعهد به رازداری، با مفاهیم اولیه امنیت اطلاعات، جرایم رایانه‌ای و خط مشی بانک در این خصوص آشنا بوده و تمامی‌تلاش خود را جهت کاهش ریسک افشای اطلاعات محرمانه، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و منابع بانک به کار بندند.

6,1,4. اشخاص مشمول موظفند نسبت به طبقه بندی اطلاعات و محرمانگی آنها و حدود دسترسی به هریک از سطوح اطلاعات آگاهی لازم را کسب نموده و از انتشار اطلاعات محرمانه بانک، اطلاعات همکاران گذشته و فعلی، اطلاعات مشتریان گذشته و فعلی که به واسطه شغل خود از آن مطلع می‌گردند، در زمان همکاری با بانک و پس از خاتمه همکاری اجتناب نمایند.

6,1,5. افشای اطلاعات، در شرایط خاص، تنها براساس قوانین و مقررات لازم الاجرا و جهت ارائه به مراجع قانونی ذی صلاح امکان پذیر است.

6,1,6. اشخاص مشمول موظفند هرگونه حادثه امنیتی اعم از افشای ناخواسته اطلاعات، دسترسی غیرمجاز به تجهیزات و منابع، از بین رفتن یا تغییر غیرمجاز اطلاعات، و قطع سرویس و خدمات مهم بانک را فوراً به مدیریت امنیت اطلاعات گزارش دهند.

6,1,7. صیانت از دارایی‌های اطلاعاتی در سطوح مختلف حایز اهمیت بوده و اشخاص مشمول موظفند نسبت به نگهداری از دارایی‌های اطلاعاتی بانک کوشا بوده و الزامات امنیتی را در استفاده از ایمیل، اینترنت و به اشتراک گذاری فایل‌ها مدنظر قرار دهند.

6,2. حفاظت از منابع، دارایی‌ها و تجهیزات

6,2,1. اشخاص مشمول موظفند از تمامی‌منابع، تجهیزات و همچنین سرویس‌های فناوری اطلاعات که به واسطه شغل آنها در اختیارشان قرار گرفته است مراقبت کامل نموده و از هرگونه بی توجهی، استفاده نادرست از دارایی‌ها و اموال بانک خودداری نمایند.

6,2,2. اشخاص مشمول می‌بایست استفاده شخصی از تجهیزات و منابع بانک و نیز سرویس‌های ارتباطی مانند تلفن، ایمیل و اینترنت استفاده را به حداقل ممکن برسانند.

6,2,3. اشخاص مشمول نباید از سایر همکاران (برای نمونه نیروهای خدماتی) برای امور شخصی خود استفاده کنند.

6,2,4. اشخاص مشمول باید هزینه های اعمالی به بانک را به حداقل برسانند. هزینه هایی که اشخاص مشمول به هنگام انجام ماموریت و یا سفرهای کاری ایجاد می‌کنند باید معقول و متناسب با خدمات و کالاهای مورد نیاز باشد.

6,2,5. اشخاص مشمول باید در استفاده از تجهیزات بانک به نکات ایمنی و روال مربوطه توجه نموده و هرگونه خرابی در تجهیزات و منابع مورد استفاده خود را به مدیریت تدارکات یا مدیریت فناوری اطلاعات ارایه دهند.

6,2,6. اشخاص مشمول نمی‌توانند از اموری که جزو حقوق معنوی بانک است و آنها در زمان همکاری در تولید یا توسعه آنها ایفای نقش نموده اند شخصی سازی نموده یا آن را به هر نحوی مورد استفاده قرار دهند.

6,3. حفاظت از حسن شهرت و آبروی بانک

6,3,1. اشخاص مشمول باید از بیان نظراتی که تاثیر منفی بر مشتریان، اشخاص مشمول و سایر افراد در خصوص بانک دارد خودداری نمایند.

6,3,2. اشخاص مشمول باید در فعالیت در شبکه های اجتماعی مراقبت کامل نموده و از انجام رفتارها، فعالیت ها و معاملاتی که ممکن است حسن شهرت و آبروی بانک را خدشه دار کند اجتناب نمایند.

6,3,3. اشخاص مشمول باید از فعالیت های اجتماعی یا سیاسی مغایر با قوانین جاری کشور و اخلاق حرفه ای پرهیز نمایند.

بخش دوم - رفتار حرفه‌ای شخصی

اشخاص مشمول باید در طول همکاری با بانک به رفتار حرفه ای متعهد بوده و صداقت، احترام، رابطه مناسب و روحیه کار تیمی‌را در اولویت قرار دهند.

ماده (7) در ارتباط با مشتریان

ارایه خدمات مطلوب همراه با احترام، دقت و تسریع در انجام کار از اصول حرفه ای بانک است. خدمات مورد انتظار باید در کوتاه ترین زمان ممکن، بدون اشتباه، با بالاترین کیفیت و کمترین هزینه ممکن انجام شود.

7,1. احترام و صداقت

7,1,1. اشخاص مشمول باید اصول احترام، صداقت، شفافیت، رازداری و پاسخگویی را در برقراری ارتباط با مشتریان همواره مدنظر داشته باشند.

7,1,2. اشخاص مشمول باید در ارتباط با مشتریان ضمن رعایت احترام و استفاده از عبارات مناسب از ایجاد هرگونه رابطه یا تعامل خارج از حدود عرف اجتناب نمایند.

7,1,3. اشخاص مشمول باید در مقابل هرگونه سوال یا رفتار مشتریان با صبوری و احترام برخورد کرده و در صورت عدم بروز رفتارهای خلاف مقررات، با مشتریان ناسازگار کنار بیایند.

7,1,4. اشخاص مشمول می‌بایست در زمان ارائه خدمات و محصولات در حد لازم اطلاعات از مشتریان کسب نموده و از اخذ اطلاعاتی که در مقررات مربوطه خواسته نشده، پرهیز نمایند.

7,1,5. اشخاص مشمول ملزم به حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان هستند.

7,2. ارایه مشاوره و خدمات با کیفیت

7,2,1. اشخاص مشمول باید خواسته و نیاز مشتری را درک کرده و براساس وضعیت کنونی و خواسته مشتری نسبت به ارایه خدمات و محصولات متناسب اقدام نموده و در صورت لزوم آنها را از خدمات و محصولات جدید آگاه نمایند.

7,2,2. اشخاص مشمول باید مشتریان را به بهترین شکل راهنمایی کرده و ضمن حفظ چارچوب مقررات مربوط به محرمانگی، اطلاعات درست و مفید در اختیار آنها قرار دهند. در مواردی که ارایه اطلاعات مورد درخواست براساس مقررات غیرمجاز باشد مراتب باید در کمال احترام به آنان اعلام شود.

7,2,3. اشخاص مشمول باید نسبت به ارایه نظرات مشورتی و اطلاعات جامع به مشتریان متناسب با نوع فعالیت اقتصادی و خدمات بانکی مورد نظر آنان اقدام نموده و در راستای افزایش رضایت و حفظ منافع و ارزش آفرینی مشتریان عمل کنند.

7,3. رفتار منصفانه و دور از تبعیض

7,3,1. اشخاص مشمول باید از هرگونه تبعیض خودداری نموده و فارغ از مواردی مانند جنسیت، نژاد، ملیت، مذهب، طبقه اجتماعی، توانایی فیزیکی و ظاهر با مشتریان رفتار نمایند.

7,3,2. اشخاص مشمول باید تمام تلاش خود را برای رفتار منصفانه و بی طرف با مشتریان حقیقی و حقوقی به کار بندند. ارایه خدمات متفاوت به مشتریان امکان پذیر است اما سطح و میزان تفاوت در ارایه خدمات نباید موجب زیان یا عدم کسب منفعت سایر مشتریان گردد.

7,4. توجه به منافع مشتریان

7,4,1. اشخاص مشمول باید نسبت به حفظ منافع مشتریان تعهد، احتیاط و توجه قابل قبولی داشته باشند.

7,4,2. اشخاص مشمول باید در صورت شکایت و ابراز نارضایتی مشتریان از نوع، کیفیت و نحوه ارایه خدمات بانکی مطابق با مقررات و ضوابط رسیدگی نموده و نتایج را به موقع و به طریق مقتضی به اطلاع مشتری برسانند.

ماده (8) در ارتباط با سهامداران

8,1. اشخاص مشمول میبایست ارایه خدمات مطلوب در ارتباط با سهامداران را همواره مورد توجه قرار دهند.

8,2. اشخاص مشمول موظفند، هیات مدیره و کمیته های تخصصی هیات مدیره را در استقرار حاکمیت شرکتی بهینه با هدف شفافیت، انتشار اطلاعات درست و حفظ منافع سهامداران، یاری رسانند.

8,3. تمامی‌وظایف مندرج در ارتباط با مشتریان، به استثنای بند 7.2 در ارتباط با سهامداران نیز مراعات خواهد شد.

ماده (9) در ارتباط با اشخاص ثالث

اشخاص مشمول موظفند در ارتباط با اشخاص ثالث ضمن حفظ احترام و همکاری لازم، از ارایه هرگونه اطلاعات غیرلازم خودداری نمایند.

ماده (10) در ارتباط با سایر همکاران

فرهنگ سازمانی بانک بر مبنای رفتار محترمانه و صادقانه بوده و بانک در مقابل بی احترامی، عدم شفافیت و تبعیض مدارا نخواهد کرد.

10,1. رفتار محترمانه و دوری از تبعیض

10,1,1. اشخاص مشمول باید از هرگونه رفتار تند و به دور از احترام، به کار بردن کلمات و جملات توهین آمیز، واژه های حساسیت -برانگیز و توهین به قومیت یا جنسیت افراد خودداری نمایند.

10,1,2. اشخاص مشمول باید در برخورد با یکدیگر ضمن استفاده از کلمات و عبارات محترمانه از ایجاد هرگونه تعامل یا ارتباط خارج از حدود عرف پرهیز نمایند.

10,1,3. اشخاص مشمول باید از پذیرش درخواست های غیرمتعارف خودداری نموده و در صورت ضرورت موضوع را با مدیریت سرمایه انسانی در میان گذارند.

10,2. کار گروهی و همکاری با دیگران

10,2,1. اشخاص مشمول باید ضمن پاسخگویی و همکاری با دیگران، اصول کار گروهی و نحوه تعامل با سایر اعضای گروه را به درستی رعایت نمایند.

10,2,2. اشخاص مشمول باید در زمان حضور در جلسات آداب حضور در جمع را رعایت نموده و با حفظ مدیریت زمان و در نظر گرفتن موضوع جلسه، نظرات خود را مطرح نمایند.

10,3. رعایت سلسله مراتب اداری

10,3,1. اشخاص مشمول باید در همه سطوح سلسله مراتب اداری را رعایت نموده و در هنگام انتقال اطلاعات، انجام مکاتبات، گزارش دهی به آن توجه نمایند.

10,3,2. اشخاص مشمول باید ضمن اجرای دستورات منطقی مافوق، در صورت ابهام یا داشتن دیدگاه متفاوت، نظرات خود را به صورت محترمانه مطرح نمایند.

10,4. مسئولیت نسبت به کارکنان تحت مدیریت

10,4,1. اشخاص مشمول باید ضمن تشویق و ایجاد روحیه مثبت در کارکنان تحت نظارت خود از هرگونه تبعیض و رفتار توهین آمیز نسبت به آنان خودداری نمایند.

10,4,2. اشخاص مشمول باید نسبت به تهیه و توزیع مناسب اطلاعات، آموزش های لازم و شفافیت وظایف و مسیر پیشرفت کاری کارکنان تحت نظارت خود اقدام نمایند.

10,4,3. اشخاص مشمول موظفند هرگونه اختلاف و درگیری بین کارکنان تحت نظارت خود را حل و فصل نموده و در صورت لزوم از مدیریت سرمایه انسانی درخواست کمک نمایند.

10,5. حفظ ایمنی و سلامت کارکنان

10,5,1. اشخاص مشمول باید از انجام هر عملی که آزاردهنده بوده و منجر به آلودگی محیطی شود و یا تمرکز سایر همکاران را برهم بزند، اجتناب نمایند.

10,5,2. اشخاص مشمول باید در زمان حضور در محیط کار به ایمنی، حفظ سلامت سایرین و پیشگیری از انتقال بیماری ها توجه نمایند.

بخش سوم - نقش‌ها و مسئولیت‌ها

هریک از کارکنان و ارکان بانک در خصوص این منشور وظایفی به شرح زیر بر عهده خواهند داشت.

ماده (11) کارکنان

11,1. از بدو استخدام از مفاد منشور حاضر آگاه شده و متعهد به رعایت آن می‌باشند.

11,2. از هر گونه تغییر در منشور مطلع شده و خود را در رعایت مفاد آن ارزیابی می‌نمایند.

11,3. نسبت به رعایت منشور توسط کارکنان زیر دست و همکاران واحد کاری خود احساس مسئولیت می‌کنند.

11,4. هرگونه ابهام در خصوص مفاد منشور را حسب مورد از طریق مدیر مربوطه، مدیریت سرمایه انسانی و یا مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی رفع می‌نمایند.

11,5. در صورت مشاهده هرگونه نقض منشور یا انحراف از مفاد آن، مراتب را به اطلاع مدیر مافوق خود، مدیریت سرمایه انسانی یا مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی رسانیده یا در «سامانه افشای محرمانه تخلفات» ثبت می‌نمایند.

ماده (12) مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی

12,1. با همکاری مدیریت سرمایه انسانی، آموزش های لازم را تدارک دیده و ابهامات کارکنان را رفع نماید.

12,2. ریسک عدم رعایت مفاد منشور و وضعیت کنترل های پیاده سازی شده را ارزیابی نماید.

12,3. فرایندهایی را جهت اطمینان از رعایت منشور به کمک مدیریت سرمایه انسانی، تهیه کرده و مطمئن شود هرگونه انحراف از این منشور قابل شناسایی است.

12,4. ابزار و کنترل های کاهش ریسک عدم تطبیق با منشور را پیاده نماید.

12,5. حداقل سالی یک بار منشور را بازنگری نماید.

12,6. گزارش نقض و تخلف از سند را هر شش ماه به کمیته تطبیق گزارش کند.

ماده (13) مدیریت سرمایه انسانی

13,1. به همراه مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی برای آموزش منشور حاضر و تمامی‌مفاد آن برنامه ریزی نماید.

13,2. از انتقال درست منشور به تمامی‌اشخاص مشمول و اطلاع آنها از هرگونه تغییر، اطمینان حاصل کند.

13,3. مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی را در پیاده سازی فرایندهای شناسایی انحراف از منشور و پیاده سازی کنترل کاهش ریسک آن، یاری نماید.

ماده (14) سایر ارکان بانک

14,1. هیات مدیره مسئول نهایی اجرای درست و صحیح این منشور و نظارت بر حسن اجرای آن است.

14,2. هیات عامل، مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی را در پیاده سازی راهکارهای کاهش ریسک عدم رعایت این منشور، یاری می‌‌نماید.

14,3. مدیریت بازرسی در صورت نیاز، به بررسی موارد تخلف از منشور می‌پردازد.

ماده (15) ضمانت اجرا

هر گونه انحراف از این منشور، تخلف محسوب شده و براساس مقررات انضباطی با آن برخورد خواهد شد. اقدام بانک، حسب مورد، از تذکر تا اتمام همکاری و/یا معرفی به مراجع قضایی متفاوت خواهد بود.

ماده (16) مسئول نظارت بر حسن اجرا

نظارت بر حسن اجرای این منشور و برنامه های اجرایی مرتبط با آن بر عهده هیات مدیره، از طریق مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی است.

ماده (17) بازنگری

مسئولیت تهیه این سند، به روزرسانی و بازنگری در آن بر عهده مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی است. اصلاحات انجام شده در مواقع لزوم، با تایید کمیته حاکمیت شرکتی به تصویب هیات مدیره خواهد رسید.


«منشور اخلاق و رفتار حرفه ای» در (۱۷) ماده که در جلسه مورخ1399/۱۱/06 به تایید و امضای اعضای کمیته حاکمیت شرکتی و در جلسه مورخ 1399/12/24به تصویب هیات مدیره رسیده است.