مدیریت وجوه نقد

مدیریت وجوه نقد


مدیریت نقدینگی

بانک خاورمیانه در راستای ارتقای سطح کیفی خدمات خود، سامانه مدیریت وجوه نقد (Cash Management System) را به‌ منظور کمک به مشتریان شرکتی برای مدیریت بهینه وجوه نقد و گردش وجوه نقد ارائه می‌کند.
این سامانه برای شرکت‌های مختلف عضو یک زنجیره تامین بیشترین کاربرد را دارد و بهترین بازدهی آن زمانی است که همه حساب‌های شرکت و حساب ذینفعان و مشتریان شرکت نیز در بانک خاورمیانه متمرکز باشد.
اساس فعالیت سامانه مدیریت وجوه نقد، ثبت عملیات بانکی شرکت‌ها در آینده و ارائه گزارش‌‌های مدیریتی است. این سامانه نیاز شرکت‌ها به صدور چک‌های مدت‌دار و مراجعه به اطلاعات گذشته برای انجام پرداخت‌های به ‌روز را به حداقل می‌رساند. با کمک این سامانه، به محض ثبت اطلاعات مربوط به صورت‌حساب‌های دریافتی، اطلاعات مربوط به پرداخت آن‌ها شامل مبلغ و تاریخ پرداخت، ثبت شده و عملیات مربوط به پرداخت نهایی در سررسید انجام می‌شود. کنترل موجودی حساب نیز در آخرین مرحله کار صورت می‌گیرد. گزارش‌های سامانه، تاریخ پرداخت و میزان کسری‌های احتمالی حساب‌های شرکت را برای آینده نشان می‌دهد که به مدیر مالی شرکت این فرصت را می‌دهد تا برای جبران این کسری‌ها و انجام تعهدات در برابر ذینفعان برنامه‌ریزی کند.

مزایای سامانه مدیریت وجوه نقد

• جایگزینی دستور پرداخت‌های الکترونیکی به جای چک‌های کاغذی و رفع مشکل چک‌های برگشتی به‌ دلیل فراموشی یا عدم برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح وجوه
• کاهش نیاز مشتری به تسهیلات بانکی با در اختیار داشتن امکان مدیریت و جابجایی تاریخ پرداخت‌های آینده بر اساس گزارش وجوه دریافتی احتمالی از سایر شرکت‌ها
• آزاد شدن جریان نقدینگی در داخل زنجیره
• دریافت اطلاعات مربوط به عملیات بانکی آینده بین اعضای زنجیره به صورت لحظه‌ای
• برنامه‌ریزی برای پرداخت‌های آتی بر اساس پیش‌بینی جریان‌های نقدی ورودی
• گزارش‌گیری از تراکنش‌‌ها بر اساس وضعیت پرداخت: پرداخت‌های ثبت شده، پرداخت‌های تایید شده، پرداخت‌های انجام شده، پرداخت‌های تغییر مبلغ داده شده و پرداخت‌های به تعویق افتاده
• اخذ رتبه اعتباری بالاتر در صورت داشتن سهم بالای پرداخت‌های تایید شده در سررسیدهای تعیین شده و امکان استفاده سریع‌تر از تسهیلات بانکی به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی ریسک نقدینگی شرکت‌ها

خدمات سامانه مدیریت وجوه نقد

• ثبت وقایع مالی آینده شرکت شامل انواع پرداخت‌های آتی و اطلاعات چک‌های صادره
• اصلاح اطلاعات پرداخت تا پیش از اولین تایید توسط اولین امضادار
• دریافت اطلاعات مربوط به دریافتی‌های آتی بر اساس اطلاعات پرداخت‌کننده(به شرطی که پرداخت‌کننده وجوه نیز از طریق سامانه مدیریت وجوه نقد بانک خاورمیانه، اطلاعات پرداخت به ذینفعان خود را ثبت نماید.)
• دریافت اطلاعات مربوط به چک‌های وصولی از سایر شرکت‌ها
• ثبت اطلاعات مربوط به حساب‌های شرکت نزد سایر بانک‌ها
• پیش‌بینی جریانات نقدی آتی

برنامه‌های آینده سامانه مدیریت وجوه نقد

• انتقال اطلاعات پرداخت از سیستم حسابداری شرکت به سامانه مدیریت وجوه نقد و نیز انتقال اطلاعات صورت‌حساب بانکی به سیستم حسابداری شرکت از طریق فایل و بدون نیاز به وارد کردن مجدد داده
• دریافت اطلاعات مربوط به مانده حد اعتباری مصوب شرکت و ارسال درخواست استفاده از حد موجود به منظور پوشش کسری‌های احتمالی

بنا‌‌بر درخواست مشتری، آموزش استفاده از سامانه مدیریت وجوه نقد در کارگاه‌های آموزشی در محل ساختمان مرکزی بانک خاورمیانه یا توسط همکاران اداره توسعه عملیات بانکی راه دور بانک خاورمیانه در محل فعالیت مشتریان محترم بانک قابل ارائه می‌باشد.

ورود به سامانه مدیریت وجوه نقد