اعضای هیات‌‌مدیره

اعضای هیات‌‌مدیره


غلامعلی کامیاب
رئیس هیات‌‌مدیره
  تحصیلات
  • کارشناسی ارشد MBA، آمریکا
  • کارشناسی حسابداری، دانشگاه تهران
  برخی سوابق اجرایی
  • معاون ارزی بانک مرکزی
  • معاون امور بین الملل بانک مرکزی
  • مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی
  • مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک
  • معاون مدیرعامل بانک سامان
غلامعلی کامیاب
امیرحسین امین آزاد
نایب‌رئیس هیات‌‌مدیره
  تحصیلات
  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه علم و صنعت ایران
  • کارشناسی مدیریت دولتی، دانشگاه تهران
  برخی سوابق اجرایی
  • رئیس کمیته حسابرسی بانک خاورمیانه
  • مشاور مالی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
  • مشاور رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
امیرحسین امین آزاد
پرویز عقیلی کرمانی
عضو هیات‌‌مدیره و مدیرعامل
  تحصیلات
  • دکترای امور مالی (رشته فرعی:اقتصاد)، دانشگاه ویسکانسین (مدیسون)، آمریکا
  • کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه ویسکانسین (مدیسون)، آمریکا
  برخی سوابق اجرایی
  • عضو هیات‌‌مدیره و مدیر عامل، بانک کارآفرین
  • عضو هیات‌‌مدیره و مدیر عامل، شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (سهامی عام)
  • رئیس هیات‌‌مدیره، شرکت کارگزاری بورسیران (سهامی خاص)
پرویز عقیلی کرمانی
جواد جوادی
عضو هیات‌‌مدیره و قائم‌مقام مدیرعامل
  تحصیلات
  • کارشناسی ارشد EMBA، دانشگاه آلتو، فنلاند
  • کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران
  برخی سوابق اجرایی
  • معاون مدیرعامل، بانک کارآفرین
  • مدیر امور مالی و سرمایه‌گذاری، بانک کارآفرین
جواد جوادی
مسعود سلطان‌زالی بگلو
عضو هیات‌‌مدیره
  تحصیلات
  • دکتری مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی
  برخی سوابق اجرایی
  • مدیرعامل و عضو هیات‌‌مدیره، شرکت سبدگردان آسمان
  • مدیرعامل و عضو هیات‌‌مدیره، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
  • معاون مالی و اداری، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
  • معاون عملیات و نظارت، بورس کالای ایران
مسعود سلطان‌زالی بگلو
مجید صفریان
عضو هیات‌‌مدیره
  تحصیلات
  • کارشناسی ارشد EMBA، دانشگاه آلتو، فنلاند
  • کارشناسی حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
  برخی سوابق اجرایی
  • عضو هیات‌‌مدیره، کارگزاری بانک خاورمیانه
  • مدیر ارشد، بانک کارآفرین
  • مدیر امور مالی، بانک کارآفرین
مجید صفریان
عبدالکریم قوامی‌فر
عضو هیات‌‌مدیره
  تحصیلات
  • کارشناس ارشد مدیریت علوم بانکی، موسسه عالی بانکداری
  • کارشناسی ریاضی، دانشگاه تربیت معلم
  برخی سوابق اجرایی
  • عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل، بانک ملت
  • قائم مقام مدیرعامل، بانک ایران زمین
  • مشاور و معاون، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
  • مشاور و معاون مدیرعامل، موسسه اعتباری ثامن
عبدالکریم قوامی‌فر
علیرضا عدالت
عضو علی‌البدل هیات‌‌مدیره
  تحصیلات
  • کارشناسی­ حسابرسی، موسسه آموزش عالی حسابداری
  برخی سوابق اجرایی
  • معاون بین الملل مدیرعامل، بانک خاورمیانه
  • مدیر بین‌الملل، بانک صنعت و معدن
  • نماینده بانک میس پیرسون هلند در ایران
  • نماینده لویدز بانک انگلیس در ایران
  • مشاغل مختلف ارزی، بانک توسعه و سرمایه گذاری
علیرضا عدالت
مجید نورمحمدی
عضو علی‌البدل هیات‌‌مدیره و معاون امورمالی
  تحصیلات
  • کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مالی، دانشگاه تهران
  • کارشناسی مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران
  •  
  برخی سوابق اجرایی
  • معاون امور مالی، بانک خاورمیانه
  • مدیر امور مالی، بانک کارآفرین
  • معاون سرمایه گذاری، شرکت سرمایه گذاری سپه
  • مدیر امور مالی، شرکت خدمات انفورماتیک
  • حسابرس ارشد سازمان حسابرسی
  • عضو هیأت مدیره، شرکت خدمات ارزی و صرافی خاورمیانه
  • عضو هیأت مدیره، شرکت داده پردازان سیمای آفتاب
  •  
مجید نورمحمدی