اعضای هیات‌‌مدیره


غلامعلی کامیاب
رئیس هیات‌‌مدیره

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد MBA، آمریکا
 • کارشناسی حسابداری، دانشگاه تهران
برخی سوابق اجرایی
 • معاون ارزی بانک مرکزی
 • معاون امور بین الملل بانک مرکزی
 • مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی
 • مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک
 • معاون مدیرعامل بانک سامان
غلامعلی کامیاب
امیرحسین امین آزاد
نایب‌رئیس هیات‌‌مدیره

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • کارشناسی مدیریت دولتی، دانشگاه تهران
برخی سوابق اجرایی
 • رئیس کمیته حسابرسی بانک خاورمیانه
 • مشاور مالی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
 • مشاور رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
امیرحسین امین آزاد
پرویز عقیلی کرمانی
عضو هیات‌‌مدیره و مدیرعامل

تحصیلات

 • دکترای امور مالی (رشته فرعی:اقتصاد)، دانشگاه ویسکانسین (مدیسون)، آمریکا
 • کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه ویسکانسین (مدیسون)، آمریکا
برخی سوابق اجرایی
 • عضو هیات‌‌مدیره و مدیر عامل، بانک کارآفرین
 • عضو هیات‌‌مدیره و مدیر عامل، شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (سهامی عام)
 • رئیس هیات‌‌مدیره، شرکت کارگزاری بورسیران (سهامی خاص)
پرویز عقیلی کرمانی
جواد جوادی
عضو هیات‌‌مدیره و قائم‌مقام مدیرعامل

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد EMBA، دانشگاه آلتو، فنلاند
 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران
برخی سوابق اجرایی
 • معاون مدیرعامل، بانک کارآفرین
 • مدیر امور مالی و سرمایه‌گذاری، بانک کارآفرین
جواد جوادی
مسعود سلطان‌زالی بگلو
عضو هیات‌‌مدیره

تحصیلات

 • دکتری مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی
برخی سوابق اجرایی
 • مدیرعامل و عضو هیات‌‌مدیره، شرکت سبدگردان آسمان
 • مدیرعامل و عضو هیات‌‌مدیره، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
 • معاون مالی و اداری، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
 • معاون عملیات و نظارت، بورس کالای ایران
مسعود سلطان‌زالی بگلو
مجید صفریان
عضو هیات‌‌مدیره

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد EMBA، دانشگاه آلتو، فنلاند
 • کارشناسی حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
برخی سوابق اجرایی
 • عضو هیات‌‌مدیره، کارگزاری بانک خاورمیانه
 • مدیر ارشد، بانک کارآفرین
 • مدیر امور مالی، بانک کارآفرین
مجید صفریان
عبدالکریم قوامی‌فر
عضو هیات‌‌مدیره

تحصیلات

 • کارشناس ارشد مدیریت علوم بانکی، موسسه عالی بانکداری
 • کارشناسی ریاضی، دانشگاه تربیت معلم
برخی سوابق اجرایی
 • عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل، بانک ملت
 • قائم مقام مدیرعامل، بانک ایران زمین
 • مشاور و معاون، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
 • مشاور و معاون مدیرعامل، موسسه اعتباری ثامن
عبدالکریم قوامی‌فر
علیرضا عدالت
عضو علی‌البدل هیات‌‌مدیره

تحصیلات

 • کارشناسی­ حسابرسی، موسسه آموزش عالی حسابداری
برخی سوابق اجرایی
 • معاون بین الملل مدیرعامل، بانک خاورمیانه
 • مدیر بین‌الملل، بانک صنعت و معدن
 • نماینده بانک میس پیرسون هلند در ایران
 • نماینده لویدز بانک انگلیس در ایران
 • مشاغل مختلف ارزی، بانک توسعه و سرمایه گذاری
علیرضا عدالت
مجید نورمحمدی
عضو علی‌البدل هیات‌‌مدیره و معاون امورمالی

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مالی، دانشگاه تهران
 • کارشناسی مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران
 •  
برخی سوابق اجرایی
 • معاون امور مالی، بانک خاورمیانه
 • مدیر امور مالی، بانک کارآفرین
 • معاون سرمایه گذاری، شرکت سرمایه گذاری سپه
 • مدیر امور مالی، شرکت خدمات انفورماتیک
 • حسابرس ارشد سازمان حسابرسی
 • عضو هیأت مدیره، شرکت خدمات ارزی و صرافی خاورمیانه
 • عضو هیأت مدیره، شرکت داده پردازان سیمای آفتاب
 •  
مجید نورمحمدی