بروات اسنادی

بروات اسنادی


بروات اسنادی

واردات کالا و کالا-خدمات از طریق ثبت سفارش برات اسنادی دیداری و یا مدت‌دار وفق بند ج بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا در چهارچوب مقررات متحدالشکل وصولی‌های اسنادی نشریه شماره ۵۲۲ اتاق بارزگانی بین‌الملل و ضوابط داخلی مربوط به واردات کالا به کشور درکلیه زمینه‌ها با استفاده از روش‌های تامین ارز به صورت ارز متقاضی و یا تامین ارز با استفاده از خرید و فروش ارز بازرگانی توسط این بانک میسر می‌باشد.
ارسال اسناد صادراتی مربوط به صدور کالا، علاوه بر روش دریافت اعتبار اسنادی صادراتی از فروشنده با روش برات اسنادی نیز امکان‌پذیر است. در این راستا دریافت اسناد مربوط به واردات کالا به کشور نیز علاوه بر گشایش اعتبار اسنادی وارداتی از طرف بانک خاورمیانه بر اساس روش وصولی اسنادی، همچنان امکان‌پذیر است. مقررات حاکم بر این بخش مقررات متحدالشکل بروات وصولی (URC522) اتاق بازرگانی بین‌المللی و دستورالعمل‌های داخلی بانک می‌باشد و بانک بر اساس دستورات واگذارنده اسناد، با رعایت مقررات داخلی مبادرت به تحویل اسناد به فروشنده و یا خریدار ایرانی در مقابل پرداخت (Sight) و یا تعهد پرداخت در آتی (After Sight) می‌نماید.
در خصوص بانکداری شخصی انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری شامل سپرده قرض‌الحسنه جاری، کوتاه‌مدت و مدت‌دار با توجه به تغییرات نسبتا جامع تشکیلات، لازم است مراتب با لحاظ نمودن دستور‌العمل‌ها بررسی گردد. نکته مهم توجه به اهداف بانک و ارائه خدمات در زمینه بانکداری شرکتی است و افتتاح حساب و استفاده از آن جهت این دسته از متقاضیان نیاز به توجه بیشتر دارد.