سامانه یکپارچه مدیریت اعتبارات


معرفی سامانه یکپارچه مدیریت اعتبارات (Credit Application and Relationship Management)
بانک خاورمیانه به منظور ساماندهی، تسهیل و تسریع ارتباط مشتری با بانک و در راستای ارتقا و شفاف سازی فرآیندهای اعتباری مشتریان اقدام به ارائه سیستم یکپارچه مدیریت اعتبارات (Credit Application and Relationship Management) یا به اختصار CARM نموده است. این سامانه از نخستین تعامل مشتری با بانک در اختیار مشتری بوده و سپس در ثبت و انتقال اطلاعات و مستندات پرونده اعتباری بکار گرفته می‌شود و در نهایت پس از طی مراحل اعتبارسنجی و تصویب حدود اعتباری در حوزه عملیات روزانه جهت اخذ، بروزرسانی، پایش تسهیلات و تعهدات و نیز اخذ اطلاعات عملیاتی حساب‌های مشتری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بدین ترتیب هرگونه محدودیت زمانی و جغرافیایی در ارتباط بانک و مشتری و همچنین محدودیت‌های نظارتی در پایش مستمر بر حساب‌ها، تسهیلات و تعهدات مشتریان در قالب خدمات متنوع این سامانه پوشش داده می‌شود. 
 
خدمات سامانه یکپارچه مدیریت اعتبارات
 
 ارسال درخواست و تشکیل پرونده اعتباری
• تکمیل، بارگذاری و ارسال کلیه مدارک و مستندات
• ارسال درخواست واریز تسهیلات یا درخواست صدور، تمدید و تقلیل انواع ضمانت‌نامه و اعتبارات اسنادی
• اطلاع رسانی پیش از موعد سررسید تسهیلات، تعهدات و حدود اعتباری مشتریان
• نگهداری سوابق و اطلاع رسانی جهت بروزرسانی صورت‌های مالی حسابرسی شده و استعلام دریافتی بابت تبصره 1 از ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم
• امکان اخذ گزارش‌های نظارتی وضعیت مشتری (و مدیران اشخاص حقوقی) در سیستم بانکی از طریق اخذ، نگهداری و پایش مستمر استعلام‌های هفتگی از سامانه استعلام تسهیلات و تعهدات و چک‌های برگشتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

برای ورود به سامانه یکپارچه مدیریت اعتبارات، اینجا کلیک کنید.