تامین مالی کوتاه مدت

تامین مالی کوتاه مدت


تامین مالی کوتاه مدت
تامین مالی خرید مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات واحدهای تولیدی و صنعتی

بانک خاورمیانه، رفع نیاز سرمایه‌ای واحدهای تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی) و خدماتی از لحاظ وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات را از طریق تامین وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات برای طرح‌های تولیدی، کشاورزی، صنعتی، معدنی و خدمات انجام می‌‌دهد.

تسهیلات از محل وجوه اداره شده

تسهیلات از محل وجوهی که از سوی صاحبان وجه نزد بانک خاورمیانه به ودیعه سپرده می‌شود به منظور مصارف معین که توسط صاحبان وجه اعلام می‌گردد، توسط بانک اعطا می‌گردد.

تامین مالی فروش و حساب های دریافتنی

تامین مالی فروش و حساب‌های دریافتنی تسهیلاتی است که بانک خاورمیانه در اختیار فروشندگان مواد اولیه، کالاها و خدمات در قبال تاییدیه فاکتورهای ارسالی از طرف خریداران قرار می‌دهد. در این روش تامین مالی، فروشندگان فاکتورهای فروش کالاهای خود به فروشگاه‏‌ها و خریداران دارای رتبه اعتباری تایید شده نزد بانک را موضوع دریافت اعتبار از بانک خاورمیانه قرار می‏‌دهند. بانک بهای تمام شده کالاها و خدمات موضوع فاکتور را در ازای اسناد وصولی مربوطه با توجه به سررسیدهای تعیین شده برای هر پرداخت به فروشنده می‌‏پردازد.

تامین مالی سرمایه در گردش

بانک خاورمیانه با ارائه تسهیلات کوتاه مدت و حداکثر یکساله زمینه مناسبی را جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی از جمله بازرگانی، خدماتی و تولیدی، با توجه به چرخه نقدینگی فراهم آورده است.

تامین مالی زنجیره تامین

بانک خاورمیانه با ترکیب روش‌های تامین مالی تجاری و به کمک زیرساخت‌های فنی و شبکه های الکترونیکی اعضای یک زنجیره تامین را با هم متحد کرده و بر اساس وقایع مختلفی که در زنجیره تامین رخ می دهد، مناسب‌ترین محصول تامین مالی را در اختیار یک یا مجموعه‌ای از اعضای زنجیره قرار می‌دهد. تامین مالی زنجیره تامین مجموعه راهکارهایی است برای:

● افزایش نقدینگی و سرمایه در گردش در داخل زنجیره تامین

● مدیریت متقابل حساب‌های دریافتنی و پرداختنی اعضای زنجیره

مدیر ارتباط با مشتری که مسوول اعضای زنجیره تامین است با توجه به تحلیل‌هایی که از وضعیت فعالیت هر یک از اعضا و روابط متقابل انجام می‌دهد، مناسب‌ترین ترکیب محصولات و خدمات موجود را به اعضای زنجیره پیشنهاد می‌دهد.

تسهیلات کارگزاری

شرکت کارگزاری (بورس اوراق بهادار) نسبت به افتتاح حساب و تمرکز بخشی از فعالیت‌های خود در بانک خاورمیانه اقدام خواهد نمود و در مقابل بانک خاورمیانه با توجه به امتیاز انباشتی حساب جاری کارگزاری در بازه حداکثر ۶۰ روزه قبل، نسبت به اعطا تسهیلاتی با نرخ ترجیحی (تخفیف نسبت به نرخ جاری تسهیلات بانک) برای دوره مورد درخواست مشتری، اقدام می‌نماید.

مدت قرارداد جهت اعطای تسهیلات به شرکتهای کارگزاری: از سه روز تا سی روز بنا به درخواست مشتری.

سقف اعطای تسهیلات: سقف تسهیلات اعطایی در قالب بسته اعتباری کارگزاری‌ها ۱۲۰ میلیارد ریال می‌باشد، اگر چه میزان تسهیلات قابل اعطا به هر شرکت کارگزاری توسط ارکان اعتباری و با در نظر گرفتن وضعیت مالی، اعتباری و عملکردی کارگزاری برگرفته از رتبه کارگزاری (الف، ب، ج)، صورت‌های مالی، گزارش عملکرد شرکت کارگزاری در بورس اوراق بهادار و سایر موارد بنا به صلاحدید بانک تعیین خواهد شد.

تامین مالی ریال برای واردات

تامین مالی برای واردات،  تسهیلاتی است که بانک خاورمیانه در اختیار واحدهای اقتصادی از جمله واحدهای تولیدی و بازرگانی که در زنجیره تامین خود نیازمند واردات هستند  قرار می‌دهد. در این روش تامین مالی، بانک با ارائه تسهیلات ریالی کوتاه مدت اقدام به تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز شرکت‌ها می‌نماید.