چاپ        ارسال به دوست

نرخ تورم تولیدکننده بخش خدمات به ۳۵ درصد رسید

نرخ تورم تولیدکننده بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ۱۳۹۹ (تورم سالانه) به ۳۵,۳ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (۳۳) ۲.۳ واحد درصد افزایش نشان می¬‌دهد.
مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات در ایران در فصل پاییز ۱۳۹۹ را منتشر کرد. کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش های " واسطه‌گری‌های مالی" (۱,۱درصد) و " آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه" (۱.۵درصد ) است. بیشترین تورم فصلی تولید نیز مربوط به "فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی" (۲۰.۸ درصد ) می شود.
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز ۱۳۹۹ به ۱۱,۶ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۱۱,۸) ۰.۲ واحد درصد کاهش دارد. کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش¬ های " واسطه گری های مالی" (۱.۱درصد) و " آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه" (۱.۵درصد ) می¬ باشد. بیشترین تورم فصلی تولید نیز مربوط به "فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی" (۲۰.۸ درصد ) است.
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات کل کشور  نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز ۱۳۹۹  به ۴۰,۲ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۳۵.۲) ۵ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارایه دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ۱۳۹۹  نسبت به فصل پاییز ۱۳۹۸، ۴۰.۲ درصد افزایش دارد. در  بخش‌های خدمات کمترین نرخ مربوط به بخش "آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه" (۱.۵ درصد) و بیش¬ترین نرخ مربوط به بخش " تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت" (۶۰.۰ درصد) می‌باشد.
تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ۱۳۹۹ (تورم سالانه) به ۳۵,۳ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (۳۳) ۲.۳ واحد درصد افزایش نشان می¬ دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش‌های خدمات در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش " آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه " (۴درصد ) و بیش¬ترین آن مربوط به بخش " فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی " (۵۵.۳ درصد) است.
اخباربانک


١٣:٠٠ - 1399/12/24    /    شماره : ٦٥٠٦    /    تعداد نمایش : ٢٢