چاپ        ارسال به دوست

کاهش ۱.۲ درصدی نرخ بیکاری در پاییز ۹۹

براساس اعلام مرکز آمار، نرخ بیکاری در پاییز امسال به رقم ۹.۴ درصد رسید که نسبت به پاییز سال گذشته ۱.۲ درصد کاهش یافته است.
مرکز آمار نرخ بیکاری فصل گذشته (پاییز) را منتشر کرد. مطابق آمار نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۹.۴ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند.
بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه سال گذشته، ١.٢ درصد کاهش یافته است.
طبق نتایج آماری مرکز آمار، در پاییز امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل جمعیت غیرفعال کشور افزایش و جمعیت شاغل و بیکار کشور (جمعیت فعال) با کاهش مواجه شده است که این کاهش در مقایسه با فصل تابستان سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل، از شدت کمتری برخوردار بوده است.
در پاییز ١٣٩٩، به میزان ۴۱.۴ درصد از جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز١٣٩٨) ٢.٩ درصد کاهش یافته است.
جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ٤١٣ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل بیش از یک میلیون و ۳۳ هزار نفر کاهش داشته است.
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در پاییز ١٣٩٩، بخش خدمات با ۴۹ درصد بیش­‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در رتبه