چاپ        ارسال به دوست

مجوز شورای اقتصاد برای استفاده از وام بانک جهانی

اعضای شورای اقتصاد عضو هیات وزیران در خواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص استفاده ایران از وام بانک جهانی جهت تأمین تجهیزات بهداشتی و درمانی مبارزه با ویروس کرونا را به استناد ماده (20) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره (3) قانون بودجه سال 1399 کل کشور مورد بررسی و به شرح ذیل مورد تصویب قرار داد:

سقف استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) حداکثر مبلغ پنجاه و پنج میلیون و دویست و نود و هفت هزار ( 000، 297 ، 55 ) یورو که شامل چهل و پنج میلیون و هفتصد هزار ( 000، 700 ، 45) یورو به عنوان اصل تسهیلات و مبلغ نه میلیون و پانصد و نود و هفت هزار ( 000، 597 ، 9) یورو هزینه های تبعی (سود، کارمزد و سایر هزینه ها از محل مجوز بند «الف» تبصره (4) قانون بودجه سال 1393 کل کشور تعیین می‌گردد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است طی سال‌های 1400 تا 1410 بازپرداخت تسهیلات موضوع این مصوبه را مطابق جدول ذیل در بودجه سالانه پیشنهادی خود به سازمان برنامه و بودجه کشور لحاظ نماید. دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی بر اساس جدول ذیل و پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.

اخبار بانک

 


١٣:٢٦ - 1399/02/31    /    شماره : ٥١٩٨    /    تعداد نمایش : ١٠٤٧