چاپ        ارسال به دوست

ارزش سفته و برات واخواستی در تهران ۲۵درصد کاهش یافت

۷۵۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۹۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در سال ۹۸ در شهر تهران واخواست شد که نسبت به سال قبل از نظر مبلغ ۲۵.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

براساس آمار بانک مرکزی، در اسفند ماه ۹۸ بیش از ۴۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۱.۳ درصد و ۲۱.۹ درصد کاهش یافت. در سال ۹۸ بیش از ۶۴۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال سـفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با سال قبل آن ۲۹.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در اسفند ماه ۹۸ معادل ۴۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۹۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۴۸.۹ و ۵۲ رسید که در مقایسه با ماه قبل هر دو شاخص مذکور به ترتیب ۴۵.۸ درصد و ۷۹.۱ درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۳۳.۲ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۱۸.۵درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص متوسط مبلـغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در اسفندماه ۹۸ به عدد ۱۰۶.۴ رسید. عدد شاخص مذکور در اسفند ماه ۹۷ معادل ۶۰ بوده است. در سال ۹۸ معادل ۷۵۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۹۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد.

در این دوره، متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست‌شده به ترتیب به اعداد ۷۸.۵ و ۸۶.۲ رسید که نسبت به سال قبل به ترتیب ۶درصد و ۲۵.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در سال ۹۸ به عدد ۱۰۹.۸ رسید. عدد شاخص مذکور در سال ۹۷ معادل ۱۳۹.۲ بوده است.

بنکر


١٣:٣٢ - 1399/02/03    /    شماره : ٥١١٧    /    تعداد نمایش : ١٠٠١