چاپ        ارسال به دوست

افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

براساس محاسبات مرکز آمار ایران، نرخ تورم در پایان شهریور ماه به ۴۲.۷ درصد رسید، تورم نقطه به نقطه با ۶.۶ درصد کاهش به عدد ۳۵ درصد رسیده است.

نرخ تورم نقطه‌ای شهریور ماه ۱۳۹۸ در مقایسه با ماه قبل ۶,۶ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه‌های عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۴۵.۲ و ۳۰.۷ درصد بوده و نرخ تورم نقطه‌ای هر دو گروه عمده در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است.

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ماه ۱۳۹۸ به عدد ۳۵,۰ درصد رسیده است یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۵ درصد بیشتر از شهریور ۱۳۹۷ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌¬اند.

نرخ تورم نقطه‌ای شهریور ماه ۱۳۹۸ در مقایسه با ماه قبل ۶,۶ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه‌های عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۴۵.۲ و ۳۰.۷ درصد بوده و نرخ تورم نقطه‌ای هر دو گروه عمده در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۳۴.۵ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۶.۳ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۳۸.۱ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۸.۰ واحد درصد کاهش داشته است.

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه شهریور ۱۳۹۸ به ۰,۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۱ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۱.۴- درصد و ۱.۴ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۰,۶ درصد بود که نسبت به ماه قبل ۰.۱ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۰.۰ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۳ واحد درصد کاهش داشته است.

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه شهریور ماه ۱۳۹۸ برای خانوارهای کشور به ۴۲,۷ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۵ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

این در حالی است که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری در سطح ۴۱,۹ درصد قرار دارد که نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴۷.۴ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است.

تسنیم


١٤:٠٩ - 1398/07/02    /    شماره : ٤٦٥٨    /    تعداد نمایش : ٥٥٩