اخبار > آگهی مزایده عمومی ملک تملیکی بانک خاورمیانه (نوبت سوم)

اخبار > آگهی مزایده عمومی ملک تملیکی بانک خاورمیانه (نوبت سوم)
  چاپ        ارسال به دوست

آگهی مزایده عمومی ملک تملیکی بانک خاورمیانه (نوبت سوم)

بانک خاورمیانه (سهامی عام) در نظر دارد پلاک ثبتی زیر را از طریق مزایده عمومی و مطابق با مقررات بانک مرکزی واگذار نماید.
متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، بازدید ملک، دریافت فرم شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات خود، از تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ از ساعت ۹ تا ۱۳ به استثنای ایام تعطیل به نشانی: تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، نبش خیابان پنجم، پلاک ۲، طبقه پنجم، معاونت شعب و پشتیبانی به شماره تلفن 42178521 (آقای مهندس عبادی) مراجعه نمایند.

پلاک‌ ثبتی مورد مزایده:
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 513 متر مربع با بنای احداثی در آن به پلاک ثبتی شماره 3979 فرعی از 3101 اصلی واقع در بخش 11 تهران (پلاک‌ مذکور حاصل تجمیع پلاک‌های ثبتی شماره 3520، 906، 543، 1567، و 1526 فرعی از 3101 اصلی می باشد) که طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری پلاک مذکور در 10 طبقه (زیرزمین 1- تا 3-، همکف و طبقات اول تا ششم) که سطح زیربنای مفید هر یک از طبقه‌های مسکونی 326/86 متر مربع (در مجموع برای 6 طبقه 1961/16 متر مربع) و سطح زیربنای کل ساختمان 3749/40 متر مربع واقع در تهران، خیابان شریعتی، پایین‌تر از خیابان ظفر، کوچه بن‌بست افضل، پلاک‌های 10 و 12 که به مبلغ 663.500.000.000 ریال (ششصد و شصت و سه میلیارد و پانصد میلیون ریال) ارزیابی شده است و مبلغ پایه مزایده می‌باشد.

توضیحات:
* خریداران هنگام ارائه پیشنهاد موظف به ارائه یک فقره چک بانکی تضمین شده یا ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ ۵ درصد مبلغ پایه
* مزایده در وجه بانک خاورمیانه (سهامی‌عام) هستند، بنابراین پیشنهادهای فاقد چک تضمین، ضمانت‌نامه بانکی کمتر از میزان مقرر یا مخدوش و مبهم، مردود است.
* بانک خاورمیانه (سهامی‌عام) در قبول یا رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است.
* تمامی پاکت‌های پیشنهـادی متقاضیان خرید پلاک ثبتی ذکر شده در ساعت ۱۰ صبـح به تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ در نشانی بانک خاورمیانه به شرح فوق باز خواهد شد.
* بررسی مدارک و بازدید از ملک، قبل از ارائه پیشنهاد خرید امکان‌پذیر است و پلاک ثبتی فوق‌الذکر در وضعیت موجود واگذار می‌شود.
* بدهی‌های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعابات، اشتراک، مصـرف و نیز بـدهی مالیـاتی، عوارض شهرداری، تنظیم سند انتقال مالکیت و غیره به عهده برنده مزایده است.٠٨:١٥ - 1400/01/16    /    شماره : ٦٥٣٧    /    تعداد نمایش : ٤١٧