چاپ        ارسال به دوست

آگهی مزایده عمومی ملک تملیکی بانک خاورمیانه (نوبت دوم)

آگهی مزایده عمومی ملک تملیکی بانک خاورمیانه (سهامی‌عام)

(نوبت دوم)

بانک خاورمیانه(سهامی‌عام) در نظر دارد پلاک‌ ثبتی ذیل را از طریق مزایده عمومی و به صورت نقدی واگذار نماید.

متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید ملک، دریافت فرم مربوطه و تحویل پیشنهادات خود از تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۹ لغایت ۱۶ آبان ۱۳۹۹ از ساعت 9 الی 13 به استثنای ایام تعطیل به نشانی: تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، نبش خیابان پنجم، پلاک 2، طبقه پنجم، معاونت شعب و پشتیبانی به شماره تلفن 42178521 (آقای عبادی) تحویل نمایند.

پلاک‌ ثبتی مورد مزایده:

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 513 متر مربع با بنای احداثی در آن به پلاک ثبتی شماره 3979 فرعی از 3101 اصلی واقع در بخش 11 تهران (پلاک‌ مذکور حاصل تجمیع پلاک‌های ثبتی شماره 3520، 906، 543، 1567، و 1526 فرعی از 3101 اصلی می باشد) که طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری پلاک مذکور در 10 طبقه (زیرزمین 1- تا 3-، همکف و طبقات اول تا ششم) که سطح زیربنای مفید هر یک از طبقه‌های مسکونی 86/326 متر مربع (در مجموع برای 6 طبقه 16/1961 متر مربع) و سطح زیربنای کل ساختمان 40/3749 متر مربع واقع در تهران، خیابان شریعتی، پایین‌تر از خیابان ظفر، کوچه بن‌بست افضل، پلاک‌های 10 و 12 که به مبلغ 679.675.845.000 ریال (ششصد و هفتاد و نه میلیارد و ششصد و هفتاد و پنج میلیون و هشتصد چهل و پنج هزار ریال) ارزیابی شده است و مبلغ پایه مزایده می‌باشد. توضیحات: * خریداران به هنگام ارائه پیشنهاد موظف به ارائه یک فقره چک بانکی یا ضمانتنامه بانکی به مبلغ 2 درصد مبلغ پایه مزایده در وجه بانک خاورمیانه (سهامی‌عام) می‌باشند، لذا پیشنهادهای فاقد چک بانکی، ضمانتنامه بانکی یا کمتر از میزان مقرر، مخدوش و مبهم، مردود است. * بانک خاورمیانه (سهامی‌عام) در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. * کلیه پاکات حاوی پیشنهادهای متقاضیان خرید پلاک‌ ثبتی فوق‌الذکر در ساعت 10 صبح به تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۹در نشانی بانک خاورمیانه به شرح فوق بازگشایی خواهد شد. * بررسی مدارک و بازدید از ملک، قبل از ارائه پیشنهاد خرید امکانپذیر است و پلاک‌ ثبتی فوق‌الذکر در وضعیت موجود واگذار می‌گردد. * بدهی‌های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعابات، اشتراک، مصرف و نیز بدهی مالیاتی، عوارض شهرداری، تنظیم سند انتقال مالکیت و غیره به عهده برنده مزایده می‌باشد. تاریخ انتشار آگهی مزایده: ۵ آبان ۱۳۹۹


٠٨:٠٠ - 1399/08/05    /    شماره : ٦٠٤٠    /    تعداد نمایش : ٢٢٣٦