چاپ        ارسال به دوست

دستور ویژه برای الحاق به WTO

معاون وزیرصنعت ازدستور ویژه رئیس جمهوری برای تشکیل ستادالحاق ایران بهWTO خبر دادوگفت:این ستاد به منظور فراهم سازی مقدمات الحاق شکل گرفته تابتوان ازپتانسیلهای این سازمان به نفع تجارت بهره برد.

زادبوم گفت: ایران سالها به عنوان ناظر در سازمان جهانی تجارت حضور دارد اما به دلایل مختلف در یک زمان با چراغ سبز و در زمان دیگری با چراغ قرمز اعضای این سازمان مواجه شده است و مدتها بود که در این حوزه پیگیری زیادی صورت نگرفته است، بر همین اساس سال قبل به درخواست مشترک وزیر صنعت معدن و تجارت و وزیر امور خارجه از رئیس جمهور بنا بر این شد که ستاد الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت تشکیل شود.

بعد از موافقت رئیس جمهور نمایندگان وزرا و دستگاه ها در این ستاد حضور پیدا می کنند تا بتوان از پتانسیل عضویت ناظر ایران در سازمان جهانی تجارت به نفع تجارت خارجی کشور استفاده کرد.

زادبوم تأکید کرد: الحاق به سازمان تجارت جهانی اگر چه ممکن است یک هدف باشد اما به طور قطع هدف بهتر آن است که بتوان از مقررات و موافقتنامه های موجود در این سازمان به نفع تجارت خارجی کشور بهره گرفت، چرا که برای تعامل با دنیا به این بخش کاملا نیاز داریم، این در حالی است که الحاق به سازمان جهانی تجارت باید کاملا بر اساس منافع ملی صورت گیرد و موافقتنامه هایی که در قالب آن به امضا می رسد نیز حتما با این ملاحظه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: موافقتنامه هایی همچون خدمات و گواهی مبداء که در میان اعضای سازمان جهانی تجارت ساری و جاری است می تواند برای ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد و نمی توانیم نسبت به آنها بی توجه باشیم و در تعاملات تجاری خود به نفع منافع ملی از آنها بهره نگیریم.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور دستور تشکیل ستاد الحاق به سازمان جهانی تجارت را صادر کرده است، گفت: با پیگیری وزیر صنعت، معدن و تجارت، ستاد هماهنگی به WTO از شهریورماه امسال در سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل شده و وزرای ذیربط و نمایندگان آنها هر دو هفته یک بار در آن حضور می یابند تا نحوه عضویت ناظر ایران در این سازمان و پیگیری الحاق دائم مورد بررسی قرار گیرد.

زادبوم گفت: البته این به معنای آن نیست که امروز می خواهیم به این سازمان ملحق شویم چرا که مشکلات زیادی در این رابطه وجود دارد اما هدف آن است که موافقتنامه های موجود در این سازمان بررسی شده و از آن بتوان به نفع تجارت خارجی کشور بهره گرفت.

مهر


١٤:٠٠ - 1398/07/16    /    شماره : ٤٦٩٦    /    تعداد نمایش : ٥٧٠