چاپ        ارسال به دوست

فروش ۱۳٫۵ میلیارد تومان سفته و برات در تهران

براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی حدود ۴ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان سفته و برات در خرداد ماه ۱۳۹۸ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل ۲۶.۲ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۱.۷ درصد افزایش داشته است.

همچنین در سه ماه اول سال ۱۳۹۸ حدود ۱۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳۳.۵ درصد افزایش نشـان می‌دهد.

همچنین طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در خردادماه ۱۳۹۸ معادل ۷۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۱ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان در شهر تهران واخواست گردید. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعـداد ۸۶.۵ و ۶۱.۵ رسید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد ۳.۶ درصد افزایش و از لحاظ مبلغ ۱۹.۱ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۳.۴ درصد و ۸۳ درصد کاهش داشته است.

شاخص متوسط مبلـغ یک برگ سفته و برات واخواسـت شده در خرداد ماه ۱۳۹۸ به عدد ۷۱.۱ رسید. عدد شاخص مذکور در خردادماه ۱۳۹۷ معادل ۳۶۱.۸ بوده است. در سه ماه اول سال ۱۳۹۸ معادل یک هزار و ۷۰۰ برگ سفته و برات بـه مبلغـی معادل ۳۲ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان در شـهر تهران واخواسـت شد.

در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۷۲.۴ و ۵۸.۸ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۵.۷ درصد و ۶۳.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در سه ماه اول سال ۱۳۹۸ به عدد ۸۱.۵ رسید. عدد شـاخص مذکور در سه ماه اول سال ۱۳۹۷ معادل ۱۷۹.۳ بوده است.

تسنیم


١٢:٢٩ - 1398/05/08    /    شماره : ٤٥٠٦    /    تعداد نمایش : ٥٤٧