ارتباط مشتریان

ارتباط مشتریان


ارتباط مشتریان

ارائه خدمات مناسب و بهبود و توسعه آن، نتیجه همفکری و ارتباط مشتری با بانک می‌باشد. بدین‌منظور بانک خاورمیانه به‌عنوان بانکی مشتری‌مدار، مسیرهای ارتباطی متنوعی را برای آگاهی از دیدگاه‌ها و پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما در نظر گرفته‌ است.
پویایی این تعامل برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد، چون بانک فرصت می‌یابد:
● خدمات مورد نیاز شما را شناسایی و برای توسعه و ارتقای آن برنامه‌ریزی کند.
● ارزیابی شما را از نحوه عملکرد خود بداند.
● درخواست‌ها و پرسش‌های شما در کمترین زمان، پیگیری شود و با پاسخی درست به نتیجه برسد.
در صورت عدم رضایت از شیوه پاسخگویی و روند حل مشکل خود می‌توانید از طریق ارسال نامه یا ایمیل، مدیریت ارشد بانک را مطلع سازید.

راه‌های تماس با بانک خاورمیانه:
● تماس با شماره:  ۸۸۷۲۶۶۹۰-۰۲۱
● ارسال پیامک به سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۴۲۱۷۸
● رسیدگی به شکایات (مدیریت بازرسی): ۴۲۱۷۸۸۸۸-۰۲۱
● ارسال ایمیل به info@middleeastbank.ir
● تکمیل فرم نظرسنجی آنلاین در شعبه
● تکمیل فرم انتقادات و پیشنهادها در وب‌سایت بانک خاورمیانه
● ارسال نامه به آدرس تهران - صندوق پستی ۴۴۴۵-۱۵۸۷۵