اعضای هیات‌‌مدیره

اعضای هیات‌‌مدیره


خسرو نایبی اهرنجانی
رئیس هیات‌مدیره
  تحصیلات
  • کارشناسی ارشد حسابداری، آموزشگاه عالی حسابداری شرکت ملی نفت ایران
  برخی سوابق اجرایی
  • عضو غیر موظف هیات‌مدیره، بانک کارآفرین
  • مدیر نظارت بر بانک‌ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
خسرو نایبی اهرنجانی
حسین سلیمی
نایب رئیس هیات‌‌مدیره
  تحصیلات
  • کارشناسی ارشد، دانشگاه ایالتی یوتا، آمریکا
  برخی سوابق اجرایی
  • عضو هیات‌‌مدیره، انجمن مدیران صنایع از سال 1364
  • عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از سال 1364 و دو دوره عضو هیات‌رئیسه
  • عضو هیات نمایندگان اتاق‌هاى تهران و ایران و دو دوره عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران
  • شش دوره عضو هیات‌‌مدیره بانک‌های خصوصى
  • موسس و رئیس هیات مدیره، شرکت ایران گچ(سهامی عام) از سال 1350
  • عضو هیات‌‌مدیره، بانک کارآفرین به مدت ده سال
  • رئیس هیات‌‌مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری بانک کارآفرین، 3 دوره
  • رئیس انجمن سرمایه گذاری‌هاى خارجى اتاق ایران
حسین سلیمی
پرویز عقیلی کرمانی
عضو هیات‌‌مدیره و مدیرعامل
  تحصیلات
  • دکترای امور مالی (رشته فرعی:اقتصاد)، دانشگاه ویسکانسین (مدیسون)، آمریکا
  • کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه ویسکانسین (مدیسون)، آمریکا
  برخی سوابق اجرایی
  • عضو هیات‌‌مدیره و مدیر عامل، بانک کارآفرین
  • عضو هیات‌‌مدیره و مدیر عامل، شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (سهامی عام)
  • رئیس هیات‌‌مدیره، شرکت کارگزاری بورسیران (سهامی خاص)
پرویز عقیلی کرمانی
امیرحسین امین آزاد
عضو هیات‌‌مدیره
  تحصیلات
  • کارشناسی مدیریت دولتی، دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه علم و صنعت ایران
  برخی سوابق اجرایی
  • مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • مشاور رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
امیرحسین امین آزاد
جواد جوادی
عضو هیات‌‌مدیره و قائم‌مقام مدیرعامل
  تحصیلات
  • کارشناسی ارشد EMBA، دانشگاه آلتو، فنلاند
  • کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران
  برخی سوابق اجرایی
  • معاون مدیرعامل، بانک کارآفرین
  • مدیر امور مالی و سرمایه‌گذاری، بانک کارآفرین
جواد جوادی
پرویز خاکپور
عضو هیات‌‌مدیره
  تحصیلات
  • کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی
  برخی سوابق اجرایی
  • رییس هیات‌‌مدیره مهندسین مشاور گنو
  • عضو هیات‌‌مدیره، بانک کارآفرین
  • رئیس هیات‌‌مدیره، انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز
  • عضو هیات‌‌مدیره، انجمن صنفی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
  • عضو هیات‌‌مدیره، شرکت سرمایه‌گذاری سخت آژند (سهامی عام)
پرویز خاکپور
مجید صفریان
عضو هیات‌‌مدیره و معاون شعب و پشتیبانی
  تحصیلات
  • کارشناسی ارشد EMBA، دانشگاه آلتو، فنلاند
  • کارشناسی حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
  برخی سوابق اجرایی
  • معاون امور شعب و پشتیبانی مدیر عامل، بانک خاورمیانه
  • عضو هیات‌‌مدیره، کارگزاری بانک خاورمیانه
  • مدیر ارشد، بانک کارآفرین تا سال ۱۳۸۹
  • مدیر امور مالی، بانک کارآفرین تا سال ۱۳۸۵
مجید صفریان
علیرضا عدالت
عضو علی‌البدل و معاون امور بین الملل
  تحصیلات
  • کارشناسی­ حسابرسی، موسسه آموزش عالی حسابداری
  برخی سوابق اجرایی
  • معاون بین الملل مدیر عامل، بانک خاورمیانه
  • مدیر بین الملل، بانک صنعت و معدن
  • نماینده بانک میس پیرسون هلند در ایران
  • نماینده لویدز بانک انگلیس در ایران
  • مشاغل مختلف ارزی، بانک توسعه و سرمایه گذاری
علیرضا عدالت