محاسبه شماره شبا


محاسبه شبا

شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار «شبا» نامیده می‌شود، شماره‌ای با ۲۴ رقم و دو کاراکتر است که یک حساب بانکی را به‌صورت منحصربه‌فرد در تمام نظام بانکی مشخص می‌کند. دو حرف برای تمامی حساب‌ها، کد کشور معادل دو حرف IR است. این شماره به منظور تسهیل و استانداردسازی مبادلات بین بانکی و بین‌المللی، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مطابق با استاندارد ISO-۱۳۶۱۶، تعریف شده است و در تمام سامانه‌های پرداخت بین‌بانکی فقط از این نوع شماره‌حساب استفاده می‌شود.

شماره شبا بر اساس استاندارد IBAN (مخفف International Bank Account Number) ایجاد شده است و در بسیاری از کشورهای جهان (شامل تمام کشورهای اروپایی) به‌عنوان استاندارد شماره‌حساب بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.


شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار «شبا» نامیده می شود، شماره ای با 24 رقم و دو کاراکتر است که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی ایران مشخص می کند. این شماره به منظور تسهیل و استاندارد سازی مبادلات بین بانکی و بین المللی بانک های کشور، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مطابق با استاندارد 13616-ISO ، تعریف و تبیین شده است و در تمام سامانه های پرداخت بین بانکی منحصرا از این نوع شماره حساب استفاده می شود. هر شماره حساب بانکی ، قابل تبدیل به یک شماره حساب "شبا" است .

«شبا» بر اساس استاندارد IBAN (مخفف International Bank Account Number) ایجاد شده است که در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان - شامل تمام کشورهای اروپایی - به عنوان استاندارد شماره حساب بانکی مورد استفاده قرار می گیرد.
شماره شبای دریافتی از سایت بانک خاورمیانه فقط مربوط به حساب های همین بانک است و برای دریافت شماره شبای سایر بانک ها می توانید به انتهای همین صفحه مراجعه نمایید.
مشتریان گرامی می توانند شماره "شبا"ی خود را با وارد کردن شماره حساب در این صفحه دریافت نمایند.

تبدیل شماره حساب / شماره کارت بانک خاورمیانه به شبا

شماره حساب - - -

شماره کارت - - -

لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*

مزایای شبا:

«شبا» جایگزین شماره حساب نیست، بلکه به عنوان یک شماره استاندارد در کنار آن قرار می گیرد.«شبا» برای انواع حساب ها مانند جاری، سپرده، تسهیلات و نظایر آن می تواند مورد استفاده قرار گیرد. وجود «شبا» مزایای زیر را برای مشتریان و بانک در بر دارد:

  • «شبا» تمام اطلاعات یک شماره حساب معمولی را دارد. با داشتن «شبا» می توانید وجه را به آن منتقل کرده یا از طریق آن پول دریافت کنید، بدون اینکه نگران سایر جزئیات حساب باشید.
  • برای حواله هایی که از «شبا» در آن ها استفاده می شود، نیاز به دانستن، ذکر و کنترل هیچگونه اطلاعاتی نظیر نام بانک، نام یا کد شعبه، شماره حساب، نوع حساب و درگیری با کدهای مختلف و گوناگون ندارید. تمامی این داده ها در «شبا» وجود دارند.
  • اگر اشتباه یا سهوی در ورود «شبا» پیش آید، سامانه های بانکی از اشتباه مشتری (در اعلام شبا) یا متصدی بانک (در ورود اطلاعات شبا) آگاه شده و آن را گزارش می کنند. به این معنی که اگر مشتری یا متصدی بانک یک یا چند رقم از «شبا» را به اشتباه وارد کند، سیستم با کنترل محتوای «شبا» به او اعلام می کند که اشتباهی رخ داده است و باید «شبا»ی وارد شده را مجدداً کنترل کند.
    این ساز و کار«شبا» امکان خطای مشتری و متصدی بانک در ورود اطلاعات حساب و ارسال وجه به حساب های دیگر را تا حد بسیار زیادی کاهش می دهد.
  • سامانه های حواله الکترونیکی کشور«ساتنا» و «پایا» بر اساس «شبا» فعالیت می کنند، بنابراین دانستن «شبا»ی حساب برای انجام حواله بین بانک ها برای همه مشتریان بانک ها ضرورت دارد.

نمایش شبا:

نمایش در سیستم های رایانه ای: در سیستم های رایانه ای، «شبا» مانند نمونه زیر، به صورت یکپارچه و بدون فاصله نمایش داده می شود:
IR330780100180000001234001
نمایش در اشکال نوشتاری: در اشکال نوشتاری، مانند فرم ها و نامه ها، از سمت چپ، بین هر چهار کاراکتر، یک فاصله قرار می گیرد. در نتیجه کد «شبا» در فرم نوشتاری شامل 6 دسته چهار کاراکتری و یک دسته 2 کاراکتری در سمت راست خواهد بود. به عنوان مثال «شبا»ی مذکور در بند فوق به صورت زیر نوشته می شود:
IR33-0780-1001-8000-0001-2340-01

دسترسی به سامانه نمایش شبا در شبکه بانکی کشور - سایر بانک ها

ویژگی‌های شبا

شبا جایگزین شماره حساب نیست، بلکه به عنوان یک شماره استاندارد در کنار آن قرار می‌گیرد. این شناسه برای انواع حساب‌ها مانند جاری، سپرده، تسهیلات و نظایر آن می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. وجود شبا مزایای زیر را برای مشتریان و بانک دارد:

  • شبا تمام اطلاعات یک شماره‌حساب معمولی را دارد. با داشتن این شناسه می‌توانید وجه را به آن منتقل کرده یا از طریق آن پول دریافت کنید، بدون اینکه نگران سایر جزئیات حساب باشید.
  • برای حواله‌هایی که از شبا در آن‌ها استفاده می‌شود، نیاز به دانستن هیچ‌گونه اطلاعاتی نظیر نام بانک و شعبه، شماره‌حساب و نوع حساب نیست و تمامی این داده‌ها در شماره شبا وجود دارند.
  • اگر خطایی در ورود شماره شبا پیش بیاید، سامانه‌های بانکی آن را گزارش می‌کنند و مانع از ارسال وجه به حساب‌ اشتباه می‌شوند.
  • سامانه‌های حواله الکترونیکی کشور «ساتنا» و «پایا» بر اساس شماره شبا فعالیت می‌کنند، بنابراین دانستن شبای حساب برای انجام حواله بین بانک‌ها برای همه مشتریان بانک‌ها ضرورت دارد.

نمایش شبا

نمایش در سیستم‌های رایانه‌ای: در سیستم‌های رایانه‌ای، شبا مانند نمونه زیر، به‌صورت یکپارچه و بدون فاصله نمایش داده می‌شود: IR۳۳۰۷۸۰۱۰۰۱۸۰۰۰۰۰۰۱۲۳۴۰۰۱ نمایش در اشکال نوشتاری: شماره شبا در فرم نوشتاری شامل دو قسمت دو رقمی و پنج قسمت چهار رقمی است که این قسمت‌ها با یک فاصله از هم جدا شده‌اند.

به‌عنوان مثال شبای مذکور در بند فوق به‌صورت زیر نوشته می‌شود: IR۳۳-۰۷۸۰-۱۰۰۱-۸۰۰۰-۰۰۰۱-۲۳۴۰-۰۱